Přejít k obsahu

PracPravo2                                               PracPravo

                                                                                                          Plzeň, 17. června 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou připravujeme pod záštitou děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc., na téma:

Zaměstnanost a kontrola z pohledu pracovního práva

 

Konference se bude konat v prostorách fakulty, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

dne 1. listopadu 2019

Právní otázky zaměstnanosti a kontroly zákonnosti v pracovněprávních vztazích jsou stále významnějším faktorem k zajištění efektivního fungování trhu práce a sociální ochrany pracujících. Pracovní právo v návaznosti na sociální ochranu osob vytvořilo řadu právních institutů, které se staly významným nástrojem práva na práci, svobody práce i práva osob na zaměstnání. V současné době však v důsledku zásadních změn ve společnosti a v ekonomických a výrobních vztazích vznikají kvalifikované otázky i v oblasti práva zaměstnanosti a kontroly pracovněprávních vztahů.

Zejména se jedná o právní aspekty vztahu nabídky a poptávky na trhu práce, zajišťování vhodné struktury pracovních sil a jejich kvalifikace, včetně dopadů migrace v souvislosti se zaměstnáním. Nelze opomenout ani oblast kontroly, která má v otázce dodržování práce a povinností v pracovněprávních vztazích významné postavení.

Velmi by nás potěšila Vaše účast na této konferenci a Vaše vystoupení. Vzhledem k závažnosti problémů ponecháváme plně na Vaší volbě tematické zaměření Vašeho příspěvku. Zároveň sdělujeme, že plánujeme vydání sborníku. Vaše účast je samozřejmě vítána i v případě, že samostatné vystoupení neplánujete.

Konference je organizována bez účastnického poplatku. Prosíme Vás o sdělení Vašeho zájmu o účast na konferenci a uvedení názvu Vašeho vystoupení do 10. července 2019, emailem na adresu mhromada@kpp.zcu.cz.

 

Těšíme se na setkání v Plzni

S pozdravem

 

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.                                            doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

  tajemník katedry                                                                       vedoucí katedry

Patička