Přejít k obsahu

XVIII. konference o historii advokacie

 knihy

Česká advokátní komora a Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

pořádají XVIII. konference o historii advokacie

konference proběhne dne 22. 9. 2022

na Fakultě právnické ZČU v Plzni, Sady Pětatřicátníků 320/14 v přednáškovém sále č. 408 ve III. patře

Program:

10.00-10.15

 • Uvítání účastníků, prezence

10.15-10.30

 • Stanislav Balík - Zahájení konference a úvodní slovo děkana Fakulty právnické ZČU
 • Vladimír Jirousek - Úvodní slovo emeritního předsedy ČAK

10.30-12.30

 • Rudolf Manik - Župani a mešťanostovia Košíc z radov advokátov
 • Vendulka Valentová - Advokáti ve funkci purkmistrů a starostů města Plzně v období let 1850–1945
 • Stanislav Balík - Advokáti v pražské samosprávě v období prvé Československé republiky
 • Martina Gajdošová - Význam advokácie pre koncept záujmovej samosprávy

12.30-13.30

 • oběd

13.30-16.00

 • Lubomír Činka - Soudní budovy - výstavba v období Republiky Československé v letech 1918-1949
 • Peter Kerecman - Advokát Dr. Vladimír Clementis
 • Marián Byszowiec - Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
 • Štěpán Hubička - Prvorepublikový advokát z Královských Vinohrad členem správní rady Škodových závodů v Plzni a průkopníkem motorismu v Čechách
 • Jan Kober - téma referátu bude upřesněno
 • Ewa Stawicka - Advokát Andrzej Rościszewski – země, mořem právo


Moderuje: Stanislav Balík


Po konferenci jsou účastníci zváni na vernisáž výstavy Advokáti proti totalitě, která se koná v 17.00 h v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2.

Patička