Přejít k obsahu

 

NadejePravVedy3


Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2022

Právní věda v praxi

konanou dne 25. listopadu 2022.

Sipka-hneda  The conference invitation

Konference určená doktorandům i mladým vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti, která přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi. Proběhne v Plzni v hybridní formě, účast je tedy možná jak v prezenční, tak v on-line formě.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí s tím, že se nevylučuje otevření užších tematických podsekcí:

  • Soukromé právo,
  • Veřejné právo,
  • Právní dějiny a teorie práva.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina němčina, polština.

Registrace účastníků se provádí elektronicky do 18. listopadu 2022 na webové stránce:

https://forms.gle/VUqKvcdon6GbPNad8

Příspěvky do recenzovaného sborníku je třeba odevzdat v elektronické podobě do 30. listopadu 2022 na e-mail konferencenadeje22@gmail.com.

Bližší informace budou rozesílány přihlášeným účastníkům a zveřejňovány na fakultním webu.

 

Konference je bez poplatku.

 

Organizační tým:

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Mgr. Jakub Hablovič

Mgr. Bc. Denisa Kotroušová

Mgr. Vojtěch Vrba

Kontakt:

Mgr. Jakub Hablovič: konferencenadeje22@gmail.com

.

Akce je podpořena projektem ZČU SVK1-2022-019 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2022“.

Patička