Přejít k obsahu

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Vzdělání:

1988–1992 základní ZŠ Ľ. Štúra v Modre
(1. až 4. ročník)
1992–1996 základní 8-leté gymnázium K. Štúra v Modre
(prima až kvarta)
1996–1999 střední bilingvní francouzsko-slovenská sekce Gymnázia Metodova v Bratislavě
(1. až 3. ročník 5-letého studia)
1999–2001 střední International Baccalaureate Diploma Programme na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislavě
(IB score 41/45)
2001–2005 Bc. (summa cum laude) Fakulta humanitních studií UK v Praze obor Studium humanitní vzdělanosti
bakalářská práce Kde se bere právo? Esej k právní antropologii závazku (vedoucí Jan Sokol)
2001–2006 Mgr. Právnická fakulta UK v Praze
obor právo
diplomová práce Pojem práva z antropologické perspektivy (vedoucí Zdeněk Kühn)
2006–2014 Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze
obor teorie, filosofie a sociologie práva
disertační práce Formalismus v právu (školitel Zdeněk Kühn), posléze uznána také jako rigorózní, titul JUDr. udělen v roce 2015
2004–2005 Diplôme d’université de droit français à la faculté de droit de l’université Charles de PRAGUE
2007–2008 studijní pobyt na University of Kent (7 měsíců)
2009 studijní pobyt na Oñati International Institute for the Sociology of Law (IISL) (2 měsíce)
2015 kurs Law and Anthropology (dr. Martin Ramstedt) v rámci 2014/15 International Master in Sociology of Law na IISL

PRAXE:

Akademická praxe :

Fakulta humanitních studií UK v Praze

2007                             překladový seminář

 

Právnická fakulta UK v Praze

2008-2010                  seminář Teorie práva

2014-2015                   hostující přednáška o antropologii práva v rámci kurzu Sociologie pro právníky

 

Vysoká škola ekonomie a managementu (Praha)

2014-                            kurs Politologie a mezinárodní vztahy

2015-                            kurs Právní prostředí a společnost / Základy práva

2016-                            kurs Obchodní právo

2014-                            vedení a hodnocení seminárních a závěrečných prací

Narodowe Centrum Nauki (Krakow, PL)

2014-                            externí hodnotitel žádostí o grant

 

Fakulta právnická ZČU v Plzni, katedra teorie práva

2017-                            Základy legislativy (podíl na výuce a přípravě učebního textu)

2018-                           Teorie práva (semináře i některé přednášky)

 

2003-2008                 člen akademických senátů FHS UK, PF UK a UK

2004-2014                  člen legislativní komise Akademického senátu UK

2009-2011                   člen Rady vysokých škol (za PF UK)

Neakademická praxe:

2005-                           překlady EN<>SK, EN<>CZ, FR>SK, FR>CZ

Členství v odborných společnostech:

2007-                           člen Českého sdružení pro právní a sociální filosofii (IVR)
2008-                           člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo (FIDE)
2010-                           člen Research Committee on Sociology of Law (ISA)

Jazykové znalosti:

aktivně anglicky (ToEFL, iBT score 114), francouzsky
pasivně německy
úroveň rodilého mluvčího česky, slovensky

Patička