Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 3
MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
MALAST, J. . Společné řízení o přestupcích ? vždy ve prospěch pachatele?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2020, roč. 66, č. 2, s. 145-158. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace

Patička