Přejít k obsahu

Územní ztráty Československa po Mnichovské dohodě na území dnešní ČR (Německý zábor)

Autoři: Jiří Nenutil, Martin Váňa, Lukáš Funk

Aktivní mapa zpracovaná v aplikaci Google Maps:
pc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zGg4JwsgseF4.kYJ_quQsnzXwZábor pohraničí 1938.pdf

Mapa vizualizuje unikátním způsobem při propojení s aplikací Google Maps územní ztráty Československa ve prospěch Německa realizované na základě Mnichovské dohody podepsané 30. září 1938. Zábor území s německým obyvatelstvem přesahujícím 50 % byl proveden německou armádou postupně ve dnech 1. až 10. října 1938. Korekce hranic byla dále provedena na základě jednání mezinárodní komise, která 30. října 1938 stanovila hranice území posledního 5. pásma, zahrnující oblast s podílem německého obyvatelstva okolo 50 %. Další hraniční korekce pak byly realizovány na základě jednání v dalších měsících. Celkem došlo k záboru více jak 41.000 km2 československého území. Na základě dochovaných archivních mapových podkladů jsou v mapě, která byla dokončena u příležitosti výročí mnichovské krize v roce 2013, vyznačena jednotlivá pásma záboru včetně korekcí. Vedle aktivní mapy v prostředí Google Maps byla zpracována i graficky atraktivní přehledová verze dostupná ve formátu pdf.

 

Použité prameny:

 1. Seznam obcí a okresů Republiky česko-slovenské, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku. Státní úřad statistický. Praha 1939.
 2. Národní archiv, Sbírka map a plánů (nezpracovaná část)

 

Vybraná základní literatura:

 1. ČELOVSKÝ, Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Šenov u Ostravy: Tilia, 1999. 470 s. ISBN 80-86101-19-3.
 2. GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek
 3. XV.a 1938-1945. Praha a Litomyšl: Paseka, 2006. 600 s. ISBN 80-7185-582-0.
 4. KADLEC, ČENĚK, M. Hry o hranice. Chrást u Poříčan: nákladem vlastním, 2001. 270 s.
 5. KOLEKTIV, Státní hranice Československé republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1959. 61 s.
 6. KUKLÍK, Jan; NĚMEČEK, Jan; ŠEBEK, Jaroslav. Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. Praha: Auditorium, 2011. 390 s. ISBN 978-80-87284-18-6.
 7. NĚMEČEK, Jan, a kol. Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004. 387 s. ISBN 80-246-0923-1.
 8. SOVINSKÝ, Jaroslav. Státní hranice Československa a České republiky. Praha: Všehrd, 2005. 310 s. ISBN 80-85305-42-9

Územní ztráty Československa po Mnichovské dohodě
na území dnešní ČR (Německý zábor)

Autoři: Jiří Nenutil, Martin Váňa, Lukáš Funk

Aktivní mapa zpracovaná v aplikaci Google Maps:
pc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zGg4JwsgseF4.kYJ_quQsnzXwZábor pohraničí 1938.pdf

Mapa vizualizuje unikátním způsobem při propojení s aplikací Google Maps územní ztráty Československa ve prospěch Německa realizované na základě Mnichovské dohody podepsané 30. září 1938. Zábor území s německým obyvatelstvem přesahujícím 50 % byl proveden německou armádou postupně ve dnech 1. až 10. října 1938. Korekce hranic byla dále provedena na základě jednání mezinárodní komise, která 30. října 1938 stanovila hranice území posledního 5. pásma, zahrnující oblast s podílem německého obyvatelstva okolo 50 %. Další hraniční korekce pak byly realizovány na základě jednání v dalších měsících. Celkem došlo k záboru více jak 41.000 km2 československého území. Na základě dochovaných archivních mapových podkladů jsou v mapě, která byla dokončena u příležitosti výročí mnichovské krize v roce 2013, vyznačena jednotlivá pásma záboru včetně korekcí. Vedle aktivní mapy v prostředí Google Maps byla zpracována i graficky atraktivní přehledová verze dostupná ve formátu pdf.

 

Použité prameny:

 1. Seznam obcí a okresů Republiky česko-slovenské, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku. Státní úřad statistický. Praha 1939.
 2. Národní archiv, Sbírka map a plánů (nezpracovaná část)

 

Vybraná základní literatura:

 1. ČELOVSKÝ, Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Šenov u Ostravy: Tilia, 1999. 470 s. ISBN 80-86101-19-3.
 2. GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek
 3. XV.a 1938-1945. Praha a Litomyšl: Paseka, 2006. 600 s. ISBN 80-7185-582-0.
 4. KADLEC, ČENĚK, M. Hry o hranice. Chrást u Poříčan: nákladem vlastním, 2001. 270 s.
 5. KOLEKTIV, Státní hranice Československé republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1959. 61 s.
 6. KUKLÍK, Jan; NĚMEČEK, Jan; ŠEBEK, Jaroslav. Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. Praha: Auditorium, 2011. 390 s. ISBN 978-80-87284-18-6.
 7. NĚMEČEK, Jan, a kol. Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004. 387 s. ISBN 80-246-0923-1.
 8. SOVINSKÝ, Jaroslav. Státní hranice Československa a České republiky. Praha: Všehrd, 2005. 310 s. ISBN 80-85305-42-9

Patička