Přejít k obsahu

Pohřebiště na území města Stříbra

Autor: Martin Váňa

pc
Stříbro pohřebiště.pdf

Mapa představuje na základě dostupné literatury a terénního výzkumu autora známé polohy pohřebišť na území města Stříbra.

 

Použitá literatura:

  1. Kuča, K. 2008: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl Str-U. Praha: Libri.
  2. Bystrický, V. – Rubášová, K. 2000: Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města. Stříbro: Nadace Jakoubka ze Stříbra.
  3. Mencl, V. – Benešová, K. – Soukupová, H. 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň: Západočeské nakladatelství.
  4. Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D. 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri.
  5. Břicháček, P. 1995: Záchranný archeologický výzkum v minoritském klášteře ve Stříbře (o. Tachov) v roce 1993, in: Woletz, J. (red.): Historický věstník Stříbrska 1, Stříbro: Nadace Jakoubka ze Stříbra a Nakladatelství českého lesa, 25-34.
  6. Líbal, D. – Hanzlíková, H. 1995: Stříbro, bývalý minoritský klášter, nové poznatky o jeho stavebním vývoji, in: Woletz, J. (red.): Historický věstník Stříbrska 1, Stříbro: Nadace Jakoubka ze Stříbra a Nakladatelství českého lesa, 35-47.
  7. Chvátal, V. F. 2011: Příběhy telických náhrobků. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa.

Patička