Přejít k obsahu

Násilné činy nacistického Německa na území Čech, Moravy a Slezska na jaře 1945

Autoři: Jiří Nenutil, Jakub Hablovič, Martin Váňa, Vilém Knoll

on-line:
pc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zGg4JwsgseF4.kcQ0iQBqPDWE

 

Mapa zpracovaná v letech 2013 – 2014 na základě archivních pramenů i literatury vizualizuje v rámci aplikace Google Maps přehled jednotlivých násilných činů ozbrojených složek nacistického Německa, ke kterým došlo na konci 2. světové války na území dnešní České republiky. Její součástí jsou informace o konkrétních jednotlivých akcích a jejich obětech. Mapa je tak rozsáhlou interaktivní evidencí řady násilných trestných činů spáchaných okupanty na našem území v závěru války. Prostředí Google Maps bylo použito i vzhledem k možnosti dalšího doplňování nových údajů či opravy údajů již zpracovaných.

 

Použité archivní prameny:

 1. Archiv bezpečnostních složek, fond 125-2-50-52
 2. Archiv bezpečnostních složek, fond 309-1-1
 3. Archiv bezpečnostních složek, fond S-455-1 až 10
 4. Archiv bezpečnostních složek, fond 325-125
 5. Landesgericht Wien Vg 1 Vr 572/46
 6. Městský úřad Volary, dokumenty o pochodech smrti
 7. Městský úřad Prahy 11, Kronika obce Chodov
 8. Moravský zemský archiv, fond C 141 MLS Brno
 9. Moravský zemský archiv, fond C 143 MLS Uherské Hradiště
 10. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Tř Př 92/99
 11. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Tř FS 8440-8467
 12. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Tř-21/B/378 až Tř-21/B/469
 13. Národní archiv, fond 1063, ÚV SPB
 14. Národní archiv, fond ÚV SPB Vzpomínky č. 1651 Hanák Vlad.
 15. Národní archiv, fond ÚV SPB Vzpomínky č. 589 Přibylová Karla
 16. Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra II, Praha – Stíhání válečných zločinců, 316
 17. Národní archiv, fond KT-OVS, Pochody smrti
 18. Obecní úřad Pístov, torzo Kroniky obce
 19. Obecní úřad Prlov, Kronika obce
 20. Obecní úřad Velké Popovice, Kronika obce
 21. Obecní úřad Vyžlovka, Kronika obce
 22. Sládečkovo vlastivědné muzeum na Kladně, fond Písemnosti-tisky SL 19
 23. Sládečkovo vlastivědné muzeum na Kladně, fond Písemnosti-tisky SL 24
 24. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Mimořádný lidový soud Písek, výpovědi svědků
 25. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Mimořádný lidový soud Písek, výpověď Ruth Hildnerová
 26. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, fond Městský národní výbor Mikulov, Kronika města do roku 1958
 27. Státní okresní archiv Hradec Králové, fond CH-MěnV, inv. č. 262, kart. 63
 28. Státní okresní archiv Hradec Králové, Pamětní kniha obecní, obec Olešnice
 29. Státní okresní archiv Chrudim, fond Místní národní výbor Trhová Kamenice
 30. Státní okresní archiv Plzeň-Jih, fond ČSPB-Okresní výbor Plzeň-Jih cpr. 880, karton 3, 4, 5,
 31. Státní okresní archiv Plzeň-Jih, fond Městský národní výbor Stod, Kasl, Václav: Pamětní kniha města Stoda od r. 1945. Dostupné in: Porta fontium [online], poslední revize neuvedena [cit. 27. 4. 2014]. URL: <http://www.portafontium.de/iipimage/30560383/soap-pj_00708_mesto-stod-1945-1967_0070>.
 32. Státní okresní archiv Semily, fond Městský národní výbor Lomnice nad Popelkou 1984
 33. Státní okresní archiv Semily, fond Václav Votoček, kart. 17
 34. Státní okresní archiv Tachov, fond Okresní úřad Tachov,
 35. Státní okresní archiv Vsetín, Fotosbírka
 36. Státní okresní archiv Vsetín, fond Jaroslav Bělíček
 37. Středočeské Muzeum v Roztokách u Prahy, fond 11/91

 

Použitá literatura:

 1. Bartoš, Josef – Trapl, Miloš: Dějiny Moravy díl 4. Svobodný stát a okupace. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2004
 2. Běhounek, Josef: Můj život. Gymnázium Teplice, Teplice 2003
 3. Benda, Jiří: Vzpomínky na rok 1945. Michal Krejčí-Obecní úřad Bernartice, Bernartice 2006
 4. Benz, Wolfgang-Distel, Barbara: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald. C. H. Beck, München 2006
 5. Benz, Wolfgang-Distel, Barbara: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. C. H. Beck, München 2006
 6. Bishop, Chris: Divize Waffen-SS 1939-1945. Svojtka & Co., Praha 2008
 7. Bishop, Chris: Hitlerovy zahraniční divize. Ševčík, Plzeň 2007
 8. Bláhová, Alena: Pochod smrti přes Volary v roce 1945. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, české Budějovice 2013
 9. Blatman, Daniel: The Death Marches. Harvard College, Cambridge 2011
 10. Borák, Mečislav: Na příkaz gestapa. Profil, Ostrava 1990
 11. Borák, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Tilia, Šenov u Ostravy 1998
 12. Božovský, Robert: Esesáci postříleli v Zákolanech nevinné lidi. In.: Deník Kladensko 4. 5. 2013
 13. Bružeňák, Vladimír: Květen bez šeříků. Svět křídel, Cheb 2013
 14. Bubeníčková, Růžena-Kubátová, Ludmila-Malá, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969
 15. Bucanová, Magdalena: Fotograf Viktor Mráz a jeho dar Trhové Kamenici. In.: Chrudimské vlastivědné listy 6/2013
 16. Burián, Ludvík: Uherskohradišťsko proti fašismu. Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků, Uherské Hradiště 1984
 17. Cziborra, Pascal: Frauen im KZ. Loerbeer Verlag, Bielefeld 2010
 18. Černý, Vladimír: Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944-1945. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Brno 2006
 19. Decarli, Antonín: Květnové události roku 1945 ve Zlaté Koruně, Rájově a okolí. Obecní úřad Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 2004
 20. Dědek, Václav – Pech, Petr – Třeštík, Vladimír: Rabštejn, Choustníkovo Hradiště, Pochody smrti. Mír, Praha 1953
 21. Dem Schweigen entrissen. Pädagogisches Kreiskabinett, Sebnitz 1980
 22. Fašistické koncentrační tábory a věznice na území Československa za 2. světové války. Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1964
 23. Hartvichová, Vlasta – Pišna, Jan: Kamenice v proměnách věků. Obec Kamenice, Kamenice 2010
 24. Hauptman, Luděk: Háj umučených. Městský výbor KSČ Stod, Stod 1985
 25. Havlíčkobrodsko v národním odboji 1914-1918 a 1938-1945. Místní národní výbor v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod b. d.
 26. Jakl, Tomáš – Státník, Dalibor: Květen 1945 na Mělnicku. Mladá fronta, Praha 2011
 27. Janáček Soběnovský, Karel: Za svobodu. Karel Janáček, Sobíňov 1995
 28. Janda, Aleš – Poruba, Tomáš: Messerschmitt Bf-109s of JG52 in Deutsch Brod. JaPo, Hradec Králové 2004
 29. Jaroš, Jaroslav: Konětopy ve světle a stínu doby. Obecní úřad Konětopy, Konětopy 2003
 30. Jirák, Jan: Osvobození Klatovska. Okresní muzeum v Klatovech. Klatovy 1995
 31. Jokl, Josef: Historie hrobu varuje. In.: Hraničář 15/III z 10. 4. 1962
 32. Jungbauer, Lubomír: Květen 1945 ve Stodě. Město Stod, Stod 2008
 33. Kalenda, Zdeněk: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945. OV ČSPB Kladno, Kladno 1987
 34. Kárný, Miroslav – Schindler, Zdeněk – Kárná, Margita – Linhartová, Lenka – Brod, Toman (eds.): Terezínská pamětní kniha I.-II.Melantrich, Praha 1995
 35. Kiereś, Krzysztof – Klistała, Jerzy: Z ich krwi i cierpień nasza wolność. Istebna, Jaworzynka, Koniaków 1939 – 1945. cz. I. GOK, Istebna 2011
 36. Klatovsko v protifašistickém zápase. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1989
 37. Klee, Ernst: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011
 38. Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Moravy a Slezska. ERA, Brno 2002
 39. Koblasa, Pavel: Nové Hrady. Okresní úřad České Budějovice, České Budějovice 1999
 40. Kopeček, Pavel: Akce Přestavlky – 30. dubna 1945. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 1997
 41. Kral, Friedrich: Hladový pochod. Sdružení bývalých vězňů koncentračního tábora Schwarzheide. Praha 2005
 42. Krejsová, Jaroslava: Přes Volary přešla smrt-pochod smrti očima pamětníků. Jaroslava Krejsová, Volary b. v.
 43. Kršňáková, Eva – Čižmář, Zeno: Velkopopovická legenda. Pivovar Velké Popovice, Velké Popovice 2012
 44. Lappin-Eppel, Eleonore: Ungarisch-Jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Östrerreich 1944/45. Lit Verlag, Wien 2010
 45. Malá, Irena – Kubátová, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965
 46. Málková, Žaneta: Odbojová činnost v okrese Semily v letech 1939-1945. Diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, Pardubice 2009
 47. Marčal, Jaroslav – Samec, Josef – Sichinger, Josef: Oběti fašistické okupace v okrese Strakonice. Strakonice, Jihočeské tiskárny 1985
 48. Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl I A-M. Argo, Praha 2008
 49. Mikolášek, František: Tenkrát byla válka. Obec Bernartice. Bernartice 2002
 50. Míšek, Jiří J. (ed.): Partyzáni Vela. b.v. Praha 1946
 51. Näser, Ute – Gaertner, Hans – Fuchs, Aleš: Schwarzheide Nezapomeňte! Faun, Praha 2012
 52. Němec, Václav: Ženský koncentrační tábor Svatava. OV ČSPB Sokolov, Sokolov 1985
 53. Němeček, Jan a kol.: Cesta k dekretům a odsunu Němců. Baronet-Littera Bohemica, Praha 2002
 54. Nenutil, Jiří: Pochody smrti. Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2011
 55. Nezhodová, Soňa: Židovský Mikulov. Matice moravská, Brno 2006
 56. Novotný, Miloslav: Kdo z Zákolanech vraždil 8. května 1945? Strojopis, Praha b. d.
 57. Okres Svitavy a protifašistický odboj. OV ČSPB, Svitavy 1985
 58. Oliva, Pavel: Holocaust mé rodiny. Arista, Praha 2009
 59. Padevět, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou. Academia, Praha 2013
 60. Pejčoch, Ivo: Nestvůra z Ravensbrücku-Ruth Hildnerová. In: Hobby historie 25/2014, Aeromedia, Praha 2014
 61. Pettibone, Charles D.: The Organization and Order or Battle of Militaries in Word War II. Volume III. Trafford Publishing, Bloomington 2012
 62. Pěnička, Alois: Kladensko v boji za svobodu. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1953
 63. Pike, David Wingeate: Spaniards in the Holocaust. Routledge, Abingdon 2000
 64. Poloncarz, Marek: Pochod smrti ze Schwarzheide do Terezína. In.: Terezínské listy 19. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1991
 65. Prokešová, Nina – Přikryl, Josef: Odboj proti nacistické okupaci na východní Moravě. Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. Gottwaldov 1965
 66. Protinacistický odboj v Pojizeří 1939-1945. Severočeské revoluční národní podzemní hnutí Pojizeří při ČSBS-SDOP-Okresní muzeum Mladá Boleslav-Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 2002
 67. Přikryl, Josef – Slezák, Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům. Blok, Brno 1965
 68. Rickmenspoel, Marc J.: Waffen-SS Encyklopedia. Aberjona Press, Bedford 2004
 69. Rob, Jan: Vzpomínka na národní odboj v Roztokách u Prahy. Spolek Československého červeného kříže v Roztokách u Prahy, Roztoky b. d.
 70. Robek, Antonín: Lidé bez domova. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980
 71. Rodenová, Eva – Roden, Rudolf: Životy ve vypůjčeném čase. Academia, Praha 2007
 72. Rozkošná, Blanka – Jakubec, Pavel: Židovské památky Čech. ERA, Šlapanice 2004
 73. Rydval, Oldřich: Semilsko v boji za svobodu 1938-1945. OV ČSPB Semily, Semily 1985
 74. Sborník národního odboje na Jičínsku II. OV ČSPB, Jičín 1980
 75. Semilsko v boji proti fašismu a za svobodu v letech nacistické okupace 1938-1945. Okresní výbor KSČ Semily, Semily 1965
 76. Seznam příslušníků gestapa v Čechách a na Moravě. Ministerstvo vnitra, Praha 1946
 77. Sichinger, Josef: Cesta ke svobodě. ZV ROH ČZM, Strakonice 1985
 78. Sládek, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Naše vojsko, Praha 1991
 79. Střeleček, Jan: Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. OV ČSPB, Klatovy 1985
 80. Šmerák, Václav - Škuba, Jiří: Mezi Vltavou a Sázavou. Mezi řekami, Krňany 2011
 81. Štika, Jan: Po stopách jednoho pochodu smrti. In: Minulostí Českého Švýcarska (II), Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa 2004
 82. Švandrlík, Richard: Pístovská tragedie. In.: Hamelika, ročník III. 10. dubna 1975
 83. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O. Libri, Praha 2002
 84. Terezínské studie a dokumenty 1999. Academia, Praha 1999
 85. Trhovosvinenské listy. Mimořádné číslo, květen 2005. Městský úřad Trhové Sviny 2005
 86. Vacek, Jiří - Krutina, Jiří: Vraždění po Německu. Nakladatelství Krutina Jiří-Vacek, Praha 2011
 87. Válka, Zbyněk: Olomouc pod hákovým křížem. Votobia, Olomouc 2001
 88. Veselý, Martin: Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2011
 89. Vítek, Alois: Kronika města Trhové Kamenice.  Trhová Kamenice, b.d.
 90. Williamson, Gordon: Waffen SS. Computer Press, Brno 2007
 91. Wolker, Heike: Wen der Krieg, um 11 Uhr aus ist, seid ihrum 10 Uhr alle tot! Edition Riedenburg, Salzburg 2011
 92. Yerger Mark C.: Allgemeine-SS. The Commands, Units and Leaders of the General SS. Schifer, Atglen 1997
 93. Zimerman, Václav: Národní mstitel. Obec Řepín, Řepín 2000
 94. Zimmermann, Volker: Sudetští Němci v nacistickém státě. Prostor, Praha 1999

 

Elektronické zdroje:

 1. Anonym: Transport smrti. Dokumentární film. [online], poslední revize 8. 2. 2014 [cit. 5. 4. 2014]. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=c6WBrAWjse0>.
 2. Anonym: Kdo vraždil v Trhových Svinech 6. května 1945? In: Severní Českobudějovicko [online], poslední revize 30. 8. 2010 [cit. 6. 4. 2014]. URL: <http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/z-jinych-regionu/kdo-vrazdil-v-trhovych-svinech-6.kvetna-1945-.html>.
 3. Anonym: Pochod smrti vězňů z Johanngeorgenstadtu (opis článku publikovaného in: Lidová demokracie, r. I, č. 42, 28. 6. 1945). In: Portál Vojna.net [online], poslední revize 7. 4. 2011 [cit. 19. 4. 2014]. URL: <http://www.vojna.net/portal/printview.php?t=1894&start=0>.
 4. Anonym: Pomník obětem pochodu smrti. In: Slavkovský les [online], poslední revize neuvedena [cit. 20. 4. 2014]. URL: <http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/pomnik-obetem-pochodu-smrti/>.
 5. Anonym: Město Čistá – Lauterbach. In: Slavkovský les [online], poslední revize 8. 5. 2006 [cit. 20. 4. 2014]. URL: <http://slavkovskyles.sweb.cz/pages/litrbachy.html>.
 6. Anonym: Pochod smrti. In: Černá v Pošumaví [online], poslední revize neuvedena [cit. 27. 4. 2014]. URL: <http://www.cernavposumavi.cz/index.php/informace/napsali-o-nas/504-pochod-smrti>.
 7. Anonym: Trial Transcript of Alois Dörr. In: Silas, Susan: Helmbrechts walk. [online], poslední revize 2012 [cit. 27. 4. 2014]. URL: <http://helmbrechtswalk.com/trial-transcript-alois-dorr.html>.
 8. Anonym: Exhumation of bodies buried in Volary. In: Silas, Susan: Helmbrechts walk. [online], poslední revize 2012 [cit. 27. 4. 2014]. URL: <http://helmbrechtswalk.com/historical-documents/1.nationalarchive.pdf>.
 9. Anonym: Zadní Doubice. In: Lužické Hory [online], poslední revize neuvedena [cit. 8. 5. 2014]. URL: <http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmzdouc>.
 10. Anonym, Todeszug aus Buchenwald. In: Fakten über [online], poslední revize neuvedena [cit. 8. 6. 2014]. URL: <http://fakten-uber.de/todeszug_aus_buchenwald>.
 11. Dupal, Martin: Chodov mezi lety 1938 – 1945. Život na jedné vsi během 2. světové války. Bakalářská práce. Historický ústav. Filozofická fakulta. Masarykova univerzita v Brně. 2007 [online], poslední revize neuvedena [cit. 31. 5. 2014]. URL: <http://is.muni.cz/th/146029/ff_b/Bakalarska_prace.pdf>.
 12. Havelka, Miloslav: U partyzánů si lidé opět připomněli tragédii z konce války. In: Týdeník Prostějovska [online], poslední revize 25. 4. 2014 [cit. 25. 4. 2014]. URL: <http://www.itydenik.cz/zpravy/u-partyzanu-si-lide-opet-pripomneli-tragedii-z-konce-valky>.
 13. Janáček, Karel: Chotěbořsko v národním odboji. 4. díl. In: Historie obce Sobíňov. Knížky ze Sobíňova [online], poslední revize neuvedena [cit. 17. 3. 2015]. URL: <http://www.sobinov.info/knihy/choteborsko-v-narodnim-odboji-4-dil/choteborsko-v-narodnim-odboji-4-dil-2-cast.pdf> (dříve [cit. 3. 5. 2014] dostupné in <http://www.cbt.moxo.cz/knihy/choteborsko-v-narodnim-odboji-4-dil/choteborsko-v-narodnim-odboji-4-dil-2-cast.pdf>).
 14. Janáček Soběnovský, Karel: Za svobodu. In: Historie obce Sobíňov. Knížky ze Sobíňova [online], poslední revize neuvedena [cit. 17. 3. 2015]. URL: <http://www.sobinov.info/knihy/za_svobodu.pdf> (dříve [cit. 3. 5. 2014] dostupné in <http://www.cbt.moxo.cz/knihy/za_svobodu.pdf>).
 15. Kolektiv, Kronika obce. In: Pozdeň [online], poslední revize 28. 3. 2012 [cit. 31. 5. 2014]. URL: <http://www.obecpozden.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12686&id_dokumenty=1207>.
 16. Kolektiv, Kronika obce. In: Obec Stříbrná. Kronika obce [online], poslední revize neuvedena [cit. 8. 6. 2014]. URL: <http://www.stribrna.cz/clanek.php?idc=141&sloz=3>.
 17. Sečkár, Alois: Válečné pomníky na území Krče. In: Stará Krč. Historie městské části Praha-Krč [online], poslední revize 8. 3. 2013 [cit. 31. 5. 2014]. URL: <http://www.krc-historie.cz/index.php?page=articles&aid=4#articles>.

Patička