Přejít k obsahu

Právní skutečnosti nacistické okupace a jejích důsledků v mapách

V letech 2012 – 2014 byl na katedře právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni pod vedením JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. a ve spolupráci s řadou dalších kateder a zejména mnoha studenty řešen interní projekt ZČU SGS-2012-054 „Právní skutečnosti nacistické okupace a jejích důsledků“, který se na základě širokého interdisciplinárního přístupu snažil postihnout různé aspekty související s nacistickou okupací. Mimo jiné v jeho rámci vzniklo několik map, zachycujících zejména problematiku pohraničí, ale i násilnou trestnou činnost, které se na konci války dopouštěli zejména příslušníci německých ozbrojených sborů.

 

Územní ztráty Československa po Mnichovské dohodě na území dnešní ČR (Německý zábor)

Násilné činy nacistického Německa na území Čech, Moravy a Slezska na jaře 1945

Popravení v Protektorátu Čechy a Morava za 1. a 2. stanného práva

Pohřebiště na území města Stříbra

Městský hřbitov ve Stříbře

Patička