Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KPD/BP Bakalářská práce Letní
KPD/BPO Bakalářská práce - obhajoba Letní
KPD/ČDDZ České a českosl. právní děj. - soub. zk. Letní
KPD/ČD1 České a československé právní dějiny 1 Zimní
KPD/ČD1VS České a československé právní dějiny 1 Zimní
KPD/9ČD2N České a československé právní dějiny 2 Letní
KPD/ČD2 České a československé právní dějiny 2 Letní
KPD/ČD2VR České a československé právní dějiny 2 Letní
KPD/ALHC1 Dějiny práva ve střední Evropě 1 Zimní
KPD/ALHC2 Dějiny práva ve střední Evropě 2 Letní
KPD/DVS Dějiny veřejné správy v českých zemích Letní
KPD/DPO Diplomová práce - obhajoba Letní
KPD/DP Diplomová práce - právní dějiny Letní
KPD/EVRMS Exekuce a výkon rozhodnutí v min. a souč Zimní
KPD/HSČN Historie a současnost českého notářství Zimní
KPD/KA1 Kanonické právo 1 Zimní
KPD/KA2 Kanonické právo 2 Letní
KPD/KO Konfesní právo Zimní
KPD/MPPA Min., přít. a perspektivy advokacie Letní
KPD/MCŘP Moot Court z Římského práva Letní
KPD/OD1 Obecné dějiny státu a práva 1 Zimní
KPD/OD2R Obecné dějiny státu a práva 2 Letní
KPD/PDMZ1 Právní dějiny mimoevropských zemí 1 Zimní
KPD/PDMZ2 Právní dějiny mimoevropských zemí 2 Letní
KPD/PDZBS Právní dějiny zemí bývalého SSSR Zimní
KPD/PRE Právní etika Letní
KPD/ŘPDZ Římské právo - dílčí část soub. zk. Letní
KPD/ŘPO Římské právo obligační Letní
KPD/ŘPST Římské právo ve středověku Letní
KPD/ŘP1 Římské právo 1 Letní
KPD/ŘP1VS Římské právo 1 pro veřejnou správu Zimní
KPD/ŘP2 Římské právo 2 Letní
KPD/ŘP2VR Římské právo 2 pro veřejnou správu Letní
KPD/ŘZVP Římskoprávní základy věcných práv Letní
KPD/ŘSPS Římský stát a jeho vliv Letní
KPD/SČDZ Seminář k přípravě ČDDZ Zimní
KPD/SŘPDZ Seminář k přípravě ŘPDZ Zimní
KPD/SDSE Srovn. dějiny veř. práva ve stř. Evropě Letní
KPD/TPHV Trestní právo v historickém vývoji Zimní
KPD/VKŘP Vybrané kapitoly z římského práva Zimní
KPD/ZKNP Záv. zkouška-CP-Náboženské právo Letní

Patička