Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2022

  Počet Rok
Počet titulů 7
WOLFOVÁ, J. Aktuálnost exekučního řádu z r. 1896. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Dozorování staveb dle smluvních podmínek FIDIC. Brno, 2022.Dozorování Brno 2022
  Detail publikace
VÍTEK, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. LAVICKÝ, P. BODEČKOVÁ, J. BREJCHOVÁ, G. BRIM, L. ČERNÝ, M. ČUHELOVÁ, K. DOBROVOLNÁ, E. DVOŘÁK, B. HANDLAR, J. HORECKÝ, J. HULMÁK, M. HURDÍK, J. JANOUŠEK, M. KOUKAL, P. LASÁK, J. PAVLOK, P. KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, M. PONDIKASOVÁ, T. RONOVSKÁ, K. RUBAN, R. SIGMUNDOVÁ, M. ŠLEJHAROVÁ, M. TŮMA, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2022, 2262 s. ISBN: 978-80-7400-852-8
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Podíl člena obchodní korporace ve společném jmění manželů. In Pocta Milaně Hrušákové. Praha : C.H.Beck, 2022, s. 13-28. ISBN: 978-80-7400-859-7
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. BUREŠOVÁ, K. Pracovněprávní vztahy ve vysokoškolském prostředí. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 8, s. 289-294. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Soudní výklad smluvních podmínek FIDIC. Smluvní závazek či náhrada škody?. Silnice a železnice, 2022, roč. 17, č. 1, s. 90-92. ISSN: 1801-822X
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 195-207. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace

Patička