Přejít k obsahu

Právní pomoc pro občany Ukrajiny


Pro potřebné občany Ukrajiny nabízí právní pomoc PRO BONO řada advokátů a advokátních kanceláří. Pomoc koordinuje Česká advokátní komora, na jejímž webu jsou k dispozici bližší informace a kontakty: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507.


Legal assistance for citizens of Ukraine


A number of lawyers and law firms offer legal assistance PRO BONO for citizens of Ukraine in need. The assistance is coordinated by the Czech Bar Association, whose website provides further information and contacts: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507.

Patička