Přejít k obsahu

Mezistátní setkání kateder trestního práva v Bratislavě

Sebeobrana2

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 se v Bratislavě konalo již tradiční setkání kateder trestního práva z České republiky a Slovenska. Po minulém roce, kdy se setkání díky covidové pandemii neuskutečnilo, proběhlo nyní na půdě Akademie policejního sboru v Bratislavě. Jedná se o tradiční setkání všech kateder trestního práva právnických fakult a policejních akademií. Zúčastnili se zástupci následujících fakult:

 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katedra trestného práva
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra trestního práva
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra trestního práva
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici, katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
 • Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Ústav verejného práva
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katedra trestného práva
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, katedra trestného práva a kriminológie
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra trestního práva
 • Policejní akademie České republiky v Praze, katedra trestního práva
 • Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, katedra trestního práva

Součástí setkání kateder se uskutečnila konference s názvem „Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“. Akadémie Policajného zboru v Bratislave vedle samotného setkání a konference, připravila i praktické ukázky výcviku budoucích policistů, ukázku vrtulníku a též kriminalistické činnosti. Na samotném setkání zazněla velice podnětná témata, kdy jednotliví zástupci zhodnotili činnost kateder, výuku, vědu, výzkum a další aktivity za poslední dva roky.

V příštím roce by mělo toto setkání zajistit katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Za katedru trestního práva Fakulty právnické ZČU v Plzni

Doc. JUDr. Mgr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Patička