Přejít k obsahu
konference4

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádala ve středu 24. ledna 2018 „Den otevřených dveří“. Jako tradičně měla akce začít v budově fakulty v posluchárně PC 408 sérií přednášek s informacemi o studiu a o možnostech uplatnění absolventů.

Pro nečekaně velký počet příchozích zájemců o studium na naší fakultě, musel být program dne otevřených dveří operativně upraven. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, které následně přivítal děkan fakulty doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Poté byly obě skupiny postupně informovány o možnostech studia a o průběhu přijímacího řízení proděkankou pro studijní záležitosti JUDr. Petrou Jánošíkovou, Ph.D. i zástupcem společnosti SCIO.

Závěrečné přednášky notáře JUDr. Josefa Burdy a advokáta JUDr. Pavel Ungra o možnostech uplatnění absolventů studia proběhly po krátké přestávce pro zájemce z obou skupin v posluchárně PC 408.

Patička