Přejít k obsahu
konference4

V pátek dne 10. listopadu 2017 navštívila Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.  Na pozvání Katdry trestního práva zde přednesla v rámci výuky Trestního práva pro studenty přednášku na téma "Dokazování organizované trestné činnosti, vybrané problémy". Přednáška proběhla za velkého zájmu studentů fakulty v posluchárně PC408 od 11:10 hodin.

Patička