Přejít k obsahu

Úřední deska Fakulty právnické ZČU v Plzni

Zápis ze zasedání Akademického senátu FPR dne 24.6.2019 s formulářem přihlášky na pozici děkana FPR
Korespondenční hlasování AS v květnu 2019 zápis o průběhu
Pozvánka na zasedání AS FPR 20.května 2019 Zasedací místnost DFPR
Pozvánka na zasedání AS FPR 4.3.2019 Bakalář.studijní program “Právní specializace”
Pozvánka na zasedání AS FPR 26.11.2018 Akademický senát FPR v novém složení
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FPR dne 5.11.2018 Stav a vypořádání projektu „Spolupracující právníci“
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2018/2019
Doktorský studijní program P6801
Rozhodnutí děkana FPR - vyhlášení děkanského dne 28.listopadu 2018 25.výročí založení Fakulty právnické ZČU
Nikola Mašková - výzva k vyzvednutí písemnosti na studijním FPR ZČU
Konečné výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu FPR konané ve dnech 27. a 28.6.2018
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu FPR konané ve dnech 27. a 28.6.2018
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 5.10.2018 Pokyn děkana č.31 /2018
Akademický senát korespondenčně hlasoval o Strategickém záměru FPR ZČU Strategický záměr byl senátory přijat.
Kandidátní listina AS FPR a seznam oprávněných voličů Termín voleb: 27. a 28.6.2018
Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu FPR v týdnu od 25.6.2018 do 29.6.2018
Pokyn děkana č. 20 D/2018 o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červen 2018
Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) na FPR ZČU - Vyhlášení soutěže pro akademický rok 2017/2018
Složení komisí pro státní zkoušku - 1. blok v akademickém roce 2017/2018
Zápisy studentů na akademický rok 2018/2019
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku z trestního a správního práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni v akademickém roce 2017/2018
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 15.3.2018
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 21.3.2018
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 28.2.2018
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Doktorský studijní program P6801
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Navazující magisterský studijní program N6807
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Magisterský studijní program M6805
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Bakalářský studijní program B6804
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2018/19
Konečné výsledky voleb do AS FPR které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017
Předběžné výsledky voleb do AS FPR které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017
Kandidátní listina pro volby do AS FPR ZČU konajících se ve dnech 14. - 15. března 2017
Seznam oprávněných voličů k volbám do AS FPR v březnu 2017
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Doktorský studijní program P6801
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Navazující magisterský studijní program N6807
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2017/2018
Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2017/2018
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2017/2018
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Magisterský studijní program M6805
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Bakalářský studijní program B6804
Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu
Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 do magisterského a bakalářského studijního programu
Informace o přijímacím řízení - doktorský studijní program - pro akademický rok 2016/2017 Akademický senát FPR schválil dne 2. 11. 2015 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu "Teoretické právní vědy", obor "Občanské právo" na Fakultě právnické západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017.
Přehled oborů rigorózního řízení na FPR ZČU v Plzni

Patička