Přejít k obsahu

Nabídka pracovních míst

Okresní soud v Táboře přijme vyššího soudního úředníka
18. 10. 2021
.
Ministerstvo vnitra ČR v Praze vypisuje konkurs
15. 10. 2021
na ministerského radu v oddělení uznávání rovnocennosti vzdělání a správy utajovaných informací
Finanční úřad Pardubického kraje přijme
7. 10. 2021
právníka/právničku do Odboru metodiky a výkonu daní
Nabídka stáže v Bruselu v kanceláři T.Zdechovského
7. 10. 2021
15. listopad 21 - 14. duben 22
Ministerstvo životního prostředí přijme ministerského radu
4. 10. 2021
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Krajský soud v Praze přijme asistenta/tku soudce
1. 10. 2021
úsek insolvenční
Nápravné zařízení v Horním Slavkově přijme právníka
15. 9. 2021
nadprůměrné podmínky
Krajský soud v Praze přijme asistenta/tku soudce
10. 9. 2021
úsek správní
Okresní soud ve Strakonicích přijme vyššího soudního úředníka
10. 9. 2021
12.platová třída
Velvyslanectví Irské republiky přijme: Policy Officer
9. 9. 2021
termín: 17.9.2021
DOOSAN Legal Specialist
9. 9. 2021
lze i částečný úvazek
Krajský úřad Libereckého kraje přijme právníka
8. 9. 2021
12.platová třída
Okresní soud v Příbrami přijme asistenta soudce
6. 9. 2021
13.platová třída
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-Jih přijme zaměstnance
3. 9. 2021
oddělení nemocenského pojištění
Státní fond životního prostředí v Praze přijme právníka
30. 8. 2021
veřejné zakázky
Ministerstvo vnitra ČR v Praze vypisuje konkurs
26. 8. 2021
ministerský rada v oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě
Úřad pro obrannou standardizaci v Praze přijme právníka
26. 8. 2021
vrchní rada oddělení právního a kontrolního
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá kolegu
18. 8. 2021
na pozici právníka
Finanční úřad v Pardubicích hledá
11. 8. 2021
právníka/právničku
Advokátní kancelář v Praze hledá
29. 7. 2021
koncipienta. Možnost ubytování.
Ministerstvo životního prostředí přijme ministerského radu
28. 7. 2021
odbor posuzování vlivu na životní prostředí, Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj hledá právníka
26. 7. 2021
na pozici vrchní ministerský rada, odbor stavebního řádu Praha
Okresní soud v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení
24. 7. 2021
asistent soudce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v Plzni hledá
15. 7. 2021
právníka, zástup za MD
Finanční úřad v Pardubicích hledá
14. 7. 2021
právníka
Advokátní kancelář Mond Legal v Pardubicích hledá
14. 7. 2021
advokátního koncipienta
Advokátní kancelář v Ostravě hledá
9. 7. 2021
advokátního koncipienta
Bezpečnostní informační služba hledá
30. 6. 2021
právníka pro oblast ochrany utajovaných informací
Bezpečnostní informační služba hledá
29. 6. 2021
právníka pro oblast vnitřní kontroly
Ministerstvo vnitra vypisuje konkurz
28. 6. 2021
na služební místo ministerského rady
Krajský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení
24. 6. 2021
asistent/ka soudce pro úsek správního soudnictví
Katastrální úřad v Karlových Varech přijme na služební místo
21. 6. 2021
odborný rada–interní auditor
Rada pro rozhlasové a TV vysílání v Praze hledá právníka
21. 6. 2021
mediální, správní, přestupkové právo
Finanční úřad v Pardubicích nabízí místo právníka
15. 6. 2021
Oddělení daňového procesu
Krajský úřad v Ústí nad Labem nabízí místa absolventům
10. 6. 2021
praxe ve veřejné správě
Okresní soud v Chebu vyhlašuje výběrové řízení
6. 6. 2021
asistent/-ka soudce pro úsek občanskoprávní -sporný
Městský úřad v Havlíčkově Brodě nabízí místo
27. 5. 2021
referent životního prostředí
Obvodní soud pro Prahu 3 hledá asistenta soudce
26. 5. 2021
občansko-právní úsek
Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje konkurz
26. 5. 2021
právník - vrchní ministerský rada, Praha
Městský úřad v Litvínově nabízí místo právníka
19. 5. 2021
odbor kanceláře tajemníka
Krajský soud v Plzni přijme
16. 5. 2021
asistent/ka soudce pro úsek veřejných rejstříků
Státní zemědělský intervenční-fond vypisuje konkurz
12. 5. 2021
právník, odborný rada, České Budějovice
Rada pro rozhlasové a TV vysílání v Praze hledá právníka
3. 5. 2021
mediální a správní právo
Ministrerstvo životního prostředí vypisuje konkurz
20. 4. 2021
místo: Ministerský rada v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a prevence
Okresní soud ve Strakonicích hledá vyššího soudního úředníka
13. 4. 2021
12.platová třída
Státní plavební správa v Praze hledá referenta právních služeb
12. 4. 2021
Právní činnost a státní zakázky
Okresní soud v Chebu vyhlašuje výběrové řízení
30. 3. 2021
asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - sporný
Okresní soud ve Strakonicích vyhlašuje výběrové řízení
10. 3. 2021
vyšší soudní úředník, 12.plat.třída
Státní plavební správa v Praze nabízí místo referenta
19. 2. 2021
Odborný rada pro právní služby a veřejné zakázky
Městský úřad v Halíčkově Brodě nabízí místo referenta
8. 2. 2021
úsek ochrany přírodních zdrojů
Krajský soud v Plzni vyhlašuje výběrové řízení
3. 2. 2021
na investičního technika
Společnost CSGM a.s hledá v Praze Karlíně
2. 2. 2021
právníka juniora
Advokátní kancelář Havel & Partners v Plzni přijme
1. 12. 2020
stážistku/stážistu
Městský úřad ve Starém Plzenci vyhlašuje výběrové řízení
18. 11. 2020
na místo právníka
Kancelář Poslanecké sněmovny nabízí pozici konzultanta
5. 10. 2020
v Parlamentním institutu
Advokátní kancelář Havlíček v Jihlavě přijme
1. 10. 2020
advokátního koncipienta/ koncipientku
Krajský soud v Ústí n.Labem přijme 4 zaměstnance
21. 9. 2020
úsek správního soudnictví
Advokátní kancelář Havel & partners v Plzni hledá
18. 9. 2020
stážistku -stážistu
Okresní soud v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení
1. 9. 2020
asistent(ka) soudce úseku výkonu rozhodnutí a exekuce
Advokátní kancelář Haškovcová v Praze hledá advokáta/tku
26. 8. 2020
možný i částečný úvazek
Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení
19. 8. 2020
asistent/ka soudce
Energetický regulační úřad v Jihlavě přijme
17. 8. 2020
právníka v oddělení legislativním
Energetický regulační úřad v Jihlavě přijme
17. 8. 2020
právníka v oddělení sporných a schvalovacích řízení
Ministerstvo dopravy hledá právníka
21. 7. 2020
Oddělení právní pomoci, termín 30.7.2020
Úřad vlády ČR nabízí pozici referenta
20. 7. 2020
Odbor kompatibility, Oddělení pro legislativní proces EU
Úřad vlády České republiky, Odbor kompatibility hledá spolupracovníky
30. 9. 2019
do Oddělení pro legislativní proces EU
Ministrerstvo zahraničních věcí vypisuje
30. 5. 2019
konkurzy do institucí EU
Ministerstvo dopravy ČR hledá na pozici ministerského rady pro záležitosti EU
8. 4. 2019
absolventa se znalostí angličtiny nebo němčiny nebo francouzštiny

Patička