Přejít k obsahu

Uložiště studijních předpisů

Poplatky za studium v ak. roce 2017/2018
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni - učinný od 1.9.2017
Vyhláška děkana FPR č. 50D /2016 o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 49D /2016 o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016
o rigorózním řízení
Přihláška k rigoróznímu řízení
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015 o uskutečňování doktorského studijního programu
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2014 o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014 o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 28D /2014 o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu
Sdělení proděkanky pro studium Postup při uznávání předmětů z předchozího studia
Vyhláška děkana FPR č. 21D /2014 o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Metodika administrace mobilit na FPR ZCU
Směrnice rektora č. 26R /2013 Zveřejňování kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012 o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu
Pokyn děkana FPR č. 23D /2011 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací

Patička