Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Pokyn prorektora 1P/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
Sdělení proděkanky pro studium Informace k předběžnému zápisu pro magisterské a bakalářské studium do akademického roku 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 11D /2016 o zápisech studentů na akademický rok 2016/2017
Pokyn prorektora 4P/2015 Harmonogram akademického roku 2016/2017
Metodika administrace mobilit na FPR ZCU
Upozornění na povinnost studentů číst e-mailovou poštu

Patička