Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Sdělení proděkanky pro studium Informace k předběžnému zápisu pro magisterské a bakalářské studium do akademického roku 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 11D /2016 o zápisech studentů na akademický rok 2016/2017
Pokyn prorektora 4P/2015 Harmonogram akademického roku 2016/2017
Pokyn prorektora 1P/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016
Průvodce úspěšným studiem na FPR ZČU pro studenty, kteří nastoupili ke studiu nejpozději do akademického roku 2011/2012 včetně (verze 08, 09, 10 a 11 studijního plánu)
Průvodce úspěšným studiem na FPR ZČU pro studenty studující od akademického roku 2012/2013 včetně (od verze 12 studijního plánu)
Metodika administrace mobilit na FPR ZCU
Upozornění na povinnost studentů číst e-mailovou poštu

Patička