Přejít k obsahu

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky pro akademický rok 2017/2018 (tj. od 1. 9. 2017) stanoven ve výši 6 540,- Kč dle čl. 6 Rozhodnutí rektora č. 9R/2017, Poplatky v akademickém roce 2017/2018

Poplatek musí být uhrazen na číslo účtu Západočeské univerzity v Plzni vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.

Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 3275 0007 XX
(XX nahradit koncovým dvojčíslím příslušného kalendářního roku, tj. pro rok 2017 XX=17)
Specifický symbol: celé rodné číslo uchazeče bez uvedení znaku "/".

Patička