Přejít k obsahu

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky pro akademický rok 2016/2017 (tj. od 1. 9. 2016) stanoven ve výši 6 000,- Kč.

Poplatek musí být uhrazen na číslo účtu Západočeské univerzity v Plzni vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.

Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 3275 0007 XX
(XX nahradit koncovým dvojčíslím příslušného kalendářního roku, tj. pro rok 2016 XX=16)
Specifický symbol: celé rodné číslo uchazeče bez uvedení znaku "/".


Pokyn děkana 30D /2016 Poplatky za rigorózní řízení v akademickém roce 2016/2017

Rozhodnutí děkana 31D /2016 Poplatky za CŽV "Přípravný kurz k rigorózní práci" v akademickém roce 2016/2017
.

Patička