Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni - učinný od 1.9.2017 31.08.2017
Pokyn děkana FPR č. 34D /2017
o zápisu studentů do doktorského studia na akademický rok 2017/2018
27.06.2017
Pokyn prorektora 1P/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 13.06.2017
Sdělení proděkana pro vědu a výzkum Informace k předběžnému zápisu pro doktorské studium do akademického roku 2017/2018 17.05.2017
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015 o uskutečňování doktorského studijního programu 22.05.2016
DSP-Přehled předmětů 03.06.2015

Patička