Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Pokyn děkana FPR č. 27D /2016 o zápisu studentů do doktorského studia na akademický rok 2016/2017 05.09.2016
Pokyn prorektora 4P/2015 Harmonogram akademického roku 2016/2017 17.05.2016
Pokyn děkana FPR č. 23D /2016 o složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy v akademickém roce 2016/2017 08.08.2016
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015 o uskutečňování doktorského studijního programu 22.05.2016
DSP-Přehled předmětů 03.06.2015

Patička