Přejít k obsahu

2017-2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018
Doktorský studijní program P6801
Školitelé a rámcová témata disertačních prací doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2017/2018
Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2017/2018

2016-2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017
Doktorský studijní program P6801
Školitelé a rámcová témata disertačních prací AR 2016/2017
Informace o přijímacím řízení - doktorský studijní program - pro akademický rok 2016/2017
Akademický senát FPR schválil dne 2. 11. 2015 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu "Teoretické právní vědy", obor "Občanské právo" na Fakultě právnické západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017.

Patička