Přejít k obsahu

Informace pro akademický rok 2018/2019

Školitelé a rámcová témata disertačních prací doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2018/2019
Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2018/2019

Patička