Přejít k obsahu

Informace pro akademický rok 2017/18

Přijímací řízení ke studiu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni pro akreditovaný doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“, ve studijním oboru „Občanské právo“, se pro akademický rok 2017/2018 bude konat ve středu dne 6. září 2017 od 9.00 hodin na Fakultě právnické, zasedací místnost PC 322.

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu jsou v přiložených dokumentech:

Pokyn děkana FPR č. 35D /2017
o složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy v akademickém roce 2017/2018

Dodatek č. 1 ze dne 14. srpna 2017
Školitelé a rámcová témata disertačních prací doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2017/2018
Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2017/2018

Patička