Přejít k obsahu

Obecně

Fakulta právnická realizuje v rámci svých aktivit dlouhodobý program: Základy Veřejné správy, jako kurz CŽV, který je akreditován Radou celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni. Jedná se o jednoletý (dvousemestrální) program vycházející z představy interdisciplinárního vzdělávání, ve kterém získají absolventi kurzu znalosti disciplín využitelných bezprostředně pro výkon státní a veřejné správy, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách veřejné správy a aktivně se podílet zejména na řízení obcí, měst a regionů případně i neziskových organizací. V rámci programu dochází k doškolování zaměstnanců státní správy v návaznosti na právní úpravu požadující doplnění kvalifikace.

Cílovou skupinou jsou nejen zaměstnanci státní a veřejné správy, ale i individuální zájemci z řad veřejnosti.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Podrobnější informace o kurzu v akademickém roce 2017/2018 naleznete zde.
Přihlášku do kurzu lze stáhnout zde a smlouvu účastníka zde.
Platební údaje naleznete zde.
Rozvrh výuky: bude zveřejněn později, výuka bude probíhat vždy v sobotu v jednodenních výukových blocích.

Předměty kurzu

Vyučované předměty jsou evidovány v informačním systému STAG. Sylaby jednotlivých předmětů lze dohledat v Portále ZČU pod vyhledáním příslušného oboru pro ak. rok 2017/2018 (viz: https://portal.zcu.cz/portal/studium).

Kontaktní osoba

JUDr. Elena Mrázová (kontakt: mrazovaf@fpr.zcu.cz)

Patička