Přejít k obsahu

Fakulta právnická realizuje v rámci svých aktivit tři dlouhodobé programy celoživotního vzdělávání :

 
Aktuální informace pro akademický rok 2017/2018

Kurz celoživotního vzdělávání "Základy práva" se pro akademický rok 2017/2018 otevírá.
Zápis pro uchazeče, kteří splnili podmínky přijetí do tohoto kurzu se uskuteční dne 15. září 2017 v 10 hodin v PC 408, v budově Fakulty právnické.

Z důvodu malého počtu přihlášených se kurz celoživotního vzdělávání "Základy veřejné správy" pro akademický rok 2017/2018 neotevírá. Náklady za zrušený kurz, které byly fakultě uhrazeny, budou uchazeči vráceny, a to na účet, ze kterého byly uhrazeny, nebo případně na účet uvedený v přihlášce k účasti v kurzu celoživotního vzdělávání. To neplatí, využije-li uchazeč možnosti v termínu nejpozději do 22. 9. 2017 dodatečně podat přihlášku do kursu celoživotního vzdělávání "Základy práva". 7.9.2017

Patička