Přejít k obsahu
rozhodci

Výsledky studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) 2016/2017

Dne 29. června 2017 proběhla na FPR již tradičně fakultní studentská konference účastníků soutěže SVOČ.

Hodnotící komise určila následující pořadí:

 1. místo:
  Mgr. Bc. Marián Byszowiec s prací
  „Krize polského ústavního soudnictví“
 2. místo:
  Bc. Andrea Hodinová s prací
  „Nezávislost a nestrannost soudců“
 3. místo:
  Bc. Jakub Brada
  s prací
  „Omezení shromažďovacího práva v právním řádu ČR ve světle judikatury NSS a ESLP“

Autoři vítězných prací budou odměněni mimořádným stipendiem.

Hodnotící komise byla potěšena úrovní soutěžních prací a vítězům gratuluje! Autoři kvalitních prací se na základě jejího doporučení zúčastní československého kola, které se bude letos konat v Brně na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
předsedkyně hodnotící komise SVOČ

Prezentace soutěžících v zasedací místnosti děkanátu
Ocenění vítězných prací

Patička