Přejít k obsahuProtipožární opatření Marie Terezie a Josefa II.

Citace:
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Protipožární opatření Marie Terezie a Josefa II.. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 756-758. ISBN: 978-80-7380-657-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The fire protection measures of Maria Theresa and Joseph II.
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Antonín Lojek Ph.D.
Abstrakt CZ: Heslo v odborné encyklopedii pojednávající o protipožární legislativě Marie Terezie a Josefa II.
Abstrakt EN: The record of a specialized encyclopedia dealing with fire protection measures of Maria Theresa and Joseph II.
Klíčová slova

Zpět

Patička