Přejít k obsahuPrávo první noci

Citace:
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právo první noci. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 145-145. ISBN: 978-80-7380-648-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The right of the first night
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Antonín Lojek Ph.D.
Abstrakt CZ: Encyklopedické heslo stručně představuje problematiku práva první noci.
Abstrakt EN: The Chapter briefly presents problematic of the law of the first night (jus primae noctis).
Klíčová slova

Zpět

Patička