Přejít k obsahu

rozhodci

 

PL-2017-01

Časopis Právnické listy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni publikující stati právnického zaměření a příbuzných vědních oborů je vydáván ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR dvakrát ročně, a to vždy v průběhu měsíce června a prosince. Časopis vychází v listinné a elektronické podobě. Tištěnou verzi lze objednat u společnosti Wolters Kluwer ČR. Elektronická verze je přístupná zde a v systému ASPI.

první vydané číslo 1/2017

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Obsah - jednotlivé články ke stažení ve formátu pdf:

Odborné články:

 

Patička