Přejít k obsahu
rozhodci

KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
A
KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Vás srdečně zvou na

6. mezinárodní vědeckou konferenci

ODSTRAŇOVÁNÍ SPORŮ

která se koná pod záštitou
děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc.
a předsedkyně rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.

dne 20. října 2017 od 10:00 hodin v budově Fakulty právnické, 4. patro, č. dv. 408, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň 3.

TÉMATA KONFERENCE:

• Aktuální problematika rozhodčího řízení
• Problematika alternativního odstraňování sporů
• Problematika soudního odstraňování sporů

PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI dne 15. října 2017
elektronicky na adrese: http://fpr.zcu.cz/research/Rozhodci/
e-mailem na adresu:
melkova@kmp.zcu.cz, kunz@advokunz.cz
poštou na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva, Sady pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň

PŘÍZPĚVKY DO SBORNÍKU ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 5. ŘÍJNA 2017
JEDNACÍ JAZYKY I PRO PŘÍZPĚVKY DO JEDNACÍHO SBORNÍKU :
český
slovenský
anglický
německý

Pozvánka ke stažení: Pozvanka_na_konferenci-Odstranovani_sporu.pdf

 

Patička