Přejít k obsahu
rozhodci

FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
si Vás dovoluje pozvat na

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2017

"Právní věda v praxi"

pořádanou dne 15. a 16. června 2017 v budově Fakulty právnické Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Konference je otevřená doktorandům i vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti. Konference přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí:

 • Veřejné právo
 • Soukromé právo
 • Aplikační praxe
 • Právní dějiny a teorie práva

JEDNACÍ JAZYKY: čeština, slovenština, němčina, angličtina

Vyzvané přednášky přednesou:

 • JUDr. Vlasta Formánková,
  emeritní soudkyně Ústavního soudu, předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
  vedoucí katedry obchodního práva Fakulty právnické ZČU
 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
  vedoucí katedry teorie práva Fakulty právnické ZČU
 • JUDr. Josef Holejšovský,
  předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přihlášky se provádí elektronicky nejpozději do 31. května 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/nadeje-pravni-vedy

Konferenční poplatek splatný do 31. 5. 2017 činí: 900 Kč / 35 EUR

Poplatek se hradí bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 323207
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu pro platby v CZK/ account number for CZK payments: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
číslo účtu pro platby v EUR/ account number for EUR payments: 4845500267
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 323207
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles - details: OUR

Ubytování není zajištěno ani hrazeno. Doporučujeme ubytování v okolí centra města. Přehled dostupný na adrese https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

Organizační tým:

 • JUDr. Eva Benešová,
 • LLM. JUDr. Kateřina Burešová
 • Mgr. Patrik Kurz

Kontakt:  pkurz@kop.zcu.cz

Pozvánka ke stažení: Informace-Pravo-v-behu-casu.pdf

Patička