Přejít k obsahu

SVK Evropa 2017
 | 

Evropa 2017

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra ústavního a evropského práva

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci
studentů doktorského a magisterského studia oboru Právo a právní věda
s tématem

Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie;
východiska a perspektivy

konanou ve dnech 26. - 27. října 2017
na Fakultě právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Cílem mezinárodní konference studentů magisterského a doktorského studia je poukázat na problematiku evropských hodnot a ústavních garancí právního státu, jejich východiska a perspektivy. V tomto smyslu se tedy tato mezinárodní konference zaměří na aspekty teoreticko-aplikačních problémů se zřetelem na interdisciplinární charakteristiku této problematiky.

Konference je určená studentům magisterského a doktorského studia oboru Právo a právní věda

Jednací jazyky: čeština, slovenština, němčina, angličtina, polština

Výstupem bude kromě vystoupení na konferenci též příspěvek publikovaný v recenzovaném sborníku z konference.

Příspěvek bude nutné zpracovat podle přiloženého vzoru v rozsahu 6-10 normostran a zaslat na kontaktní e-mail nejpozději do 30. 11. 2017.

Konferenční poplatek činí 300,- Kč/12 EUR a zahrnuje coffee break, vstupy a pohoštění.

Součástí konference bude doprovodný kulturní program, jehož vstupy budou rovněž hrazeny v rámci konferenčního poplatku.

Registrace účastníků (výlučně elektronicky prostřednictvím formuláře) nejpozději do 15. října 2017
na adrese: http://fpr.zcu.cz/formular-svk-Evropa2017

Organizační tým:

  • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
  • JUDr. Tomáš Pezl
  • JUDr. Vladislav Vnenk

Konferenční poplatek je splatný do pátku 20. října 2017

Poplatek se hradí bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky,
č. ú.  4811530257/0100
Variabilní symbol: 323206
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu pro platby v CZK/ account number for CZK payments: 4811530257

IBAN: CZ8101000000004811530257
číslo účtu pro platby v EUR/ account number for EUR payments: 4845500267

IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 323206
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges - details: OUR

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět na adrese vnenk@kup.zcu.cz .

Tato konference je financována Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci projektu SVK1-2017-022 - Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy.

Pozvánka ke stažení: Pozvanka_d_fin4.pdf a program konference ke stažení:   Program (pdf)

Patička