Přejít k obsahu

Evropa 2017
 | 

Evropa 2017
Program

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra ústavního a evropského práva

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie;
východiska a perspektivy

konanou ve dnech 26. - 27. října 2017
na Fakultě právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Konference je určena vědeckým a akademickým pracovníkům, doktorandům, jakož i odborné veřejnosti. Jejím základním cílem je poukázat na aktuální témata právní vědy a jejich aplikaci v právní praxi.

Příspěvky mohou být zaměřeny na oblast veřejného i soukromého práva.

Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, polština a angličtina.

Pozvání přijali a své příspěvky přednesou:

  • JUDr. Vlasta Formánková, emeritní soudkyně Ústavního soudu, předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni
  • Dr. Anita Rodina, děkanka Právnické fakulty v Rize, Lotyšsko
  • Dr Jarosław Sulkowski, bývalý asistent Ústavního soudu v Polsku, Právnická fakulta v Lodži, Polsko

V případě zájmu účastníka konference je možné zajistit ubytování v hotelu Trend (http://www.trend-hotel.cz/cs/).
 
Konferenční poplatek bez ubytování činí 1.000 Kč/ 40 EUR a zahrnuje 2x raut a 2x coffee break a tištěný sborník příspěvků.

Konferenční poplatek s ubytováním činí 2.100 Kč/ 80 EUR a zahrnuje ubytování se snídaní,  2x raut a 2x coffee break a tištěný sborník příspěvků.

Součástí konference bude doprovodný kulturní program, jehož vstupy budou rovněž hrazeny v rámci konferenčního poplatku.

Konferenční poplatek je splatný do pátku 20. října 2017.

Poplatek se hradí bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky,
č. ú.  4811530257/0100
Variabilní symbol: 324004
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu pro platby v CZK/ account number for CZK payments: 4811530257

IBAN: CZ8101000000004811530257
číslo účtu pro platby v EUR/ account number for EUR payments: 4845500267

IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324004
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges - details: OUR

Organizační tým:

  • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
  • JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
  • JUDr. Tomáš Pezl
  • JUDr. Vladislav Vnenk
  • Ivana Jurčová 

Registrace účastníků se provádí do 15. října 2017 elektronicky na adrese: http://fpr.zcu.cz/formular-konferenceEvropa2017

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět na adrese vnenk@kup.zcu.cz a jurcova@kup.zcu.cz.

Pozvánka ke stažení: Pozvanka (pdf) a program konference ke stažení:   Program (pdf)

Patička