Přejít k obsahu

Konference a jiné akce

8. prosince 2017

 • Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá již 6. ročník doktorandské vědecké konference s názvem "Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích" v prostorách Právnické fakulty UK, od 9.00 hod. Zde naleznete: Pozvánku.

7. - 8. prosince 2017

 • Archaia Brno o.p.s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Ostravskou univerzitou pořádá v Ostravě "Forum Urbes Medii Aevi XVI" na téma: „Středověká města a jejich zakladatelé (k založení Ostravy biskupem Brunem ze Schauneburka v nadregionálním kontextu)“. Zde naleznete: Pozvánku. Další aktuální informace o konferenci na adrese http://www.fuma.cz/.

7. prosince 2017

 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave pořádá tradiční konferenci při příležitosti medzinárodního dne lidských práv s názvem "Human rights in EU xternal relations: inequality, security and trade". Další informace naleznete v Pozvánce.

30. listopadu - 1. prosince 2017

 • Česko - bavorská vysokoškolská agentura a OTH Amberg - Weiden pod záštitou generální konzulky České republiky v Mnichově pořádá 2. Česko - bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska na téma "Česko - bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát" ve Weidenu. Zde naleznete: Pozvánku. Přihlášky nejpozději do 26. října 2017 přes online formulář: https://www.oth-aw.de/hochschulforum-by-cz.

23. - 24. listopadu 2017

 • Instytut Historyczny Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pořádá ve Wroclawi konferenci "Czary i zjawiska demoniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI–XVIII w.". Zde naleznete: Pozvánku.

17. - 18. listopadu 2017

 • Štrasburská univerzita a Evropský soud pro lidská práva pořádají kolokvium "Das Österreich-Ungarn der Jahre 1866-1918: ein herausragender Beitrag zur gerichtlichen Durchsetzbarkeit der Menschenrechte". Zde naleznete: Pozvánku.

17. listopadu 2017

 • Právnická fakulta University ve Viniusu pořádá mezinárodní vědeckou konferenci "Modernization of Company Law: effective, innovative and optimal solutions" v sále "Aula Parva" ve starém kampusu Vilniuské univerzity (Universitto st. 3, Vilnius). Zde naleznete: Pozvánku a Program konference.

13. - 21. listopadu 2017

 • Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským podporným výborom EUROPE 2000 pořádá již 23. ročník "Jesennej školy práva" na téma: „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ v hotelu Magnólia v Piešťanech. Zde naleznete: Pozvánku s přihláškou.

9. - 10. listopadu 2017

 • Kampus Dejvice pořádá již 7. ročník mezinárodní konference "KRECon 2017" věnované vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků (s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje. Konference se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze. Zde naleznete: Program. Další informace o konferenci na adrese http://www.krecon.cz.

9. listopadu 2017

 • Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavske univerzity v Trnave pořádá mezinárodní konferenci "Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva" . Konference se uskuteční v Trnavě v Collegium novum. Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese http://iuridica.truni.sk/pozvanie-na-konferenciu.

7. - 10. listopadu 2017

3. - 4. listopadu 2017

 • Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Anglo-Americkou vysokou školou a Centrem pro Studium politické filozofie, etiky a náboženství pořádá 3. ročník mezinárodní konference "Republicanism History of Political Philosophy and Today" v hlavní budově Anglo-americké univerzity ( Letenská 5, Praha 1 - Malá Strana ). Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese http://ideasinpolitics.fsv.cuni.cz/.

3. listopadu 2017

 • Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě pořádá IX. ročník mezinárodní konference "Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie" v budově VŠE ( nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3 ). Zde naleznete: Pozvánku a Přihlášku. Další informace o konferenci na adrese http://kpep.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/.

27. - 28. října 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá IV. ročník mezinárodní vědecké konference "Mediace 2017" v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese http://www.mediaceolomouc.eu/.

26. - 27. října 2017

 • Centrum právní komparatistiky, výzkumné pracoviště Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá mezinárodní konferenci – Humboldt Kolleg "Míra důkazu" v budově Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38. Zde naleznete: Program.

18. října 2017

 • Vysoká škola hotelová v Praze pořádá 9. ročník mezinárodní vědecké konference "Hotelnictví, turismus a vzdělávání" od 9:30 hodin ve velké aule Vysoké školy hotelové v Praze. Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese: http://www.vsh.cz/cs/veda-a-vyzkum/konference-vsh/.

12. - 14. října 2017

 • V Muzeu Policie ČR se bude konat již "XII. konference policejních historiků" ( Praha, Ke Karlovu 453/1). Zde naleznete: Program konference.

11. - 13. října 2017

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. pořádá VIII. ročník medzinárodního vědeckého sympózia "PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA" ve Vysokých Tatrách (hotel PATRIA na Štrbskom Plese). Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese: https://poe.pravo.upjs.sk/.

28. - 29. září 2017

 • Nadace Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě pořádá mezinárodní konferenci "XIII. Lubyho právnické dni" na téma: "Sociálna úloha práva a narastajúca majetková nerovnosť " v kongresovém centru Slovenské akademie věd na zámku v Smoleniciach. Zde naleznete: Program s organizačními pokyny.

26. - 27. září 2017

 • Historický ústav Filozofické fakulty Masarikovy univerzity v Brně pořádá mezinárodní workshop s názvem "Příbuzenství – Přátelství – Nepřátelství. Politické svazky mezi říší a středovýchodní Evropou za vlády Fridricha Barbarossy" (Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas) v posluchárně A42, FF MU, Arna Nováka 1 v Brně. Zde naleznete: Program.

26. září 2017

 • Fakulta právních a správních studií VŠFS, katedra trestního práva a kriminologie ve spolupráci s Českou kriminologickou společností pořádá vědeckou konferenci s mezinárodní účastí "Trestní politika – aktuální otázky" v konferenčním sále Vysoké školy finanční a správní a.s., Estonská 500, Praha 10 od 9.00 do 17.00 hodin. Zde naleznete: Pozvánku.

22. - 24. září 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá již 11. ročník mezinárodní konference "Olomoucké debaty mladých právníků 2017" v hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce. Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese: http://odmp.upol.cz/.

22. září 2017

 • Ústav státu a práva Akademie věd ČR pořádá pracovní seminář "Panovnice velkých reforem Marie Terezie" v prostorách Ústav státu a práva. Zde naleznete: Pozvánku.

19. - 21. září 2017

 • Klub personalistů pořádá 5. ročník konference na téma "Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě" v prostorách Magistrátu města Brna, Sněmovní sál Nové radnice, Dominikánské náměstí 196/1. Další informace o konferenci na adrese http://konference.klub-personalistu.cz/.

19. září 2017

14. - 16. září 2017

 • Collegium Carolinum – Výzkumný ústav pro dějiny Česka a Slovenska v Mnichově pořádá "Kolloquium für Kriminalität und Strafjustiz in der Neuzeit Themenschwerpunkt: Kulturelle und ethnische Diversität in der Geschichte von Kriminalität und Strafjustiz" v Gautingu u Mnichova. Zde naleznete: Pozvánku.

3. - 8. září 2017

3. - 5. září 2017

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich pořádá celostátní vědeckou konferenci "Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski: Historia i teraźniejszość)" v arcibiskupském semináři v Poznani. Další informace naleznete na webových stránkách konference: http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/.

29. - 30. června 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pořádá V. česko-slovenské právnohistorické střetnutí doktorandů a postdoktorandů "PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY" v prostorách Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zde naleznete: Pozvánku.

20. června 2017

 • Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK pořádají v rámci přípravy stejnojmenné monografie konferenci "Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení" v budově Filosofické fakulty UK, Náměstí Jana Palacha 2, v místnosti č. 217. Zde naleznete: Výzvu k zasílání abstraktů.

19. června 2017

16. června 2017

 • Volné sdružení „Iniciativa Sedmiletka“ pořádá konferenci "Bitva u Kolína 1757–2017" v prostorách CEROP Kolín (kolínský zámek), Sokolská 1095. Zde naleznete: Plakát, Pozvánku a zde Program. Další informace o konferenci na adrese http://bitvaukolina.cz/.

14. června 2017

 • Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem zdravotní ekonomie a managementu při Univerzitě Karlově pořádá sympozium "Nadstandard v českém zdravotnictví" na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zde naleznete: Program sympozia.

31. května - 1. června 2017

 • Association of Young Legal Historians pořádá XXIII. ročník konference na téma "History of Law and Other Humanities: Views of the Legal Culture across the Time" v Neapoli na University of Naples Federico II. Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese http://www.aylh.org/.

30. května - 2. června 2017

 • Akademické sdružení MAGNANIMITAS pořádá VII. ročník interdisciplinární mezinárodní vědecké ekonference doktorandů a odborných asistentů "QUAERE 2017". Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese: http://www.quaere.econference.cz/.

25. - 26. května 2017

 • Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pořádá 11. ročník odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty – zkušenosti s aplikací zákona č. 134/22016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" v budově A Provozně ekonomické fakulty, Zemědělská 1, 613 00 Brno (Aula). Zde naleznete: Pozvánku s přihláškou a zde Program konference. Další informace na adrese: http://vz.pef.mendelu.cz/cz

25. května 2017

 • SYMMA, spol. s r.o. pořádá již V. ročník národní kongresu "Dopravní úrazy Brno 2017" v brněnském hotelu Myslivna. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o kongresu na adrese http://www.symma.cz/dopravniurazy/.

18. - 19. května 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá XI. ročník mezinárodní vědecké konference "Olomoucké právnické dny 2017" v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese http://www.opdny.upol.cz/.

10. května 2017

 • Česká kriminologická společnost a Vysoká škola finanční a správní pořádají seminář na téma "Organizovaný zločin v Ukrajině jako tvůrce politických vztahů" na Vysoké škole finanční a správní, Praha 10, Estonská 500 v učebně č. 004. Zde naleznete: Pozvánku.

25. - 26. dubna 2017

 • ATLAS consulting spol. s r.o. pořádá již 7. ročník odborného kongresu "PRÁVNÍ PROSTOR" v prostorách Hotelu JEZERKA, Seč Ústupky. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese http://www.kongrespravniprostor.cz/program.

20. dubna 2017

 • Ústav verejného práva a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy pořádají vědeckou konferenci s mezinárodní účastí "Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia" v prostorách Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Zde naleznete: Pozvánku.

6. - 7. dubna 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pořádá medzinárodní vědeckou konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků s názvem "Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe" v prostorách Veľkej zasadačky Právnickej fakulty UPJŠ v Košicích. Více informací naleznete na adrese: http://dk2017.pravo.upjs.sk/.

5. - 7. dubna 2017

 • Ústav štátu a práva SAV pořádá medzinárodní vědeckou konferenci "Právny pluralizmus a pojem práva" v Hotelu Magnólia - Piešťany. Zde naleznete: Pozvánku a zde naleznete: Přihlášku.

30. března - 1. dubna 2017

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta pořádá XI. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků "Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017" v prostorách ÚZ NR SR Častá – Papiernička . Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese https://www.lawconference.sk/conference/Milniky2017/.

15. - 16. března 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ve spolupráci se Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pořádají III. ročník medzinárodní vědecké konference "Banskobystrická škola právnych dejín" pod názvem ĽUDSKÉ PRÁVA VČERA A DNES - PÔVOD A VÝZNAM ĽUDSKÝCH PRÁV A ICH OCHRANA V PRÁVNEJ TEÓRII I PRAXI v prostorách Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20. Zde naleznete: Pozvánku.

10. února 2017

Patička