Přejít k obsahu

Konference a jiné akce

14. září 2017

 • Ústav státu a práva Akademie věd ČR pořádá pracovní seminář "Panovnice velkých reforem Marie Terezie" v prostorách Ústav státu a práva. Zde naleznete: Pozvánku.

29. - 30. června 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pořádá V. česko-slovenské právnohistorické střetnutí doktorandů a postdoktorandů "PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY" v prostorách Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zde naleznete: Pozvánku.

20. června 2017

 • Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK pořádají v rámci přípravy stejnojmenné monografie konferenci "Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení" v budově Filosofické fakulty UK, Náměstí Jana Palacha 2, v místnosti č. 217. Zde naleznete: Výzvu k zasílání abstraktů.

31. května - 1. června 2017

 • Association of Young Legal Historians pořádá XXIII. ročník konference na téma "History of Law and Other Humanities: Views of the Legal Culture across the Time" v Neapoli na University of Naples Federico II. Zde naleznete: Pozvánku. Další informace o konferenci na adrese http://www.aylh.org/.

25. - 26. května 2017

 • Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pořádá 11. ročník odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty – zkušenosti s aplikací zákona č. 134/22016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" v budově A Provozně ekonomické fakulty, Zemědělská 1, 613 00 Brno (Aula). Zde naleznete: Pozvánku s přihláškou a zde Program konference. Další informace na adrese: http://vz.pef.mendelu.cz/cz

25. května 2017

 • SYMMA, spol. s r.o. pořádá již V. ročník národní kongresu "Dopravní úrazy Brno 2017" v brněnském hotelu Myslivna. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o kongresu na adrese http://www.symma.cz/dopravniurazy/.

18. - 19. května 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá XI. ročník mezinárodní vědecké konference "Olomoucké právnické dny 2017" v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese http://www.opdny.upol.cz/.

25. - 26. dubna 2017

 • ATLAS consulting spol. s r.o. pořádá již 7. ročník odborného kongresu "PRÁVNÍ PROSTOR" v prostorách Hotelu JEZERKA, Seč Ústupky. Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese http://www.kongrespravniprostor.cz/program.

20. dubna 2017

 • Ústav verejného práva a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy pořádají vědeckou konferenci s mezinárodní účastí "Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia" v prostorách Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Zde naleznete: Pozvánku.

6. - 7. dubna 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pořádá medzinárodní vědeckou konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků s názvem "Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe" v prostorách Veľkej zasadačky Právnickej fakulty UPJŠ v Košicích. Více informací naleznete na adrese: http://dk2017.pravo.upjs.sk/.

5. - 7. dubna 2017

 • Ústav štátu a práva SAV pořádá medzinárodní vědeckou konferenci "Právny pluralizmus a pojem práva" v Hotelu Magnólia - Piešťany. Zde naleznete: Pozvánku a zde naleznete: Přihlášku.

30. března - 1. dubna 2017

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta pořádá XI. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků "Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017" v prostorách ÚZ NR SR Častá – Papiernička . Zde naleznete: Pozvánku. Bližší informace o konferenci na adrese https://www.lawconference.sk/conference/Milniky2017/.

15. - 16. března 2017

 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ve spolupráci se Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pořádají III. ročník medzinárodní vědecké konference "Banskobystrická škola právnych dejín" pod názvem ĽUDSKÉ PRÁVA VČERA A DNES - PÔVOD A VÝZNAM ĽUDSKÝCH PRÁV A ICH OCHRANA V PRÁVNEJ TEÓRII I PRAXI v prostorách Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20. Zde naleznete: Pozvánku.

10. února 2017

Patička