Přejít k obsahu
proces77

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje
pozvat na mezinárodní konferenci

Výzvy českého civilního procesu

konanou dne 19. září 2017 v Plzni.

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Konference si klade za cíl zmapovat stav českého civilního procesu a hledat odpověď na otázku, zda a jakým způsobem je třeba jej reformovat.

Vystoupí jak zástupci akademické obce, tak i právníci z praxe. Pozornost bude věnována rovněž slovenským zkušenostem s rekodifikací civilního řádu.

Program je členěn podle následujících témat:

 • Účel a koncepce civilního procesu
 • Dispoziční zásada, zásada projednací
 • Zásada rychlosti a hospodárnosti

Jednací jazyky: čeština, slovenština

Příspěvky přednesou:

 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M.
  Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, Okresní soud Praha - západ
 • JUDr. Katarína Gešková, PhD.
  Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, advokátka
 • JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Nejvyšší soud České republiky
 • JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
  Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Jan Podaný
  Okresní soud Kladno
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
  Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, Krajský soud v Plzni

Konference se koná v budově Fakulty právnické, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, č. dv. 408, od 9:00 hod.

Pro přihlášení kontaktujte: mhromada@kpp.zcu.cz nebo vyplňte elektronický formulář: http://fpr.zcu.cz/civilniproces2017

Organizační výbor konference:
Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M.

Patička