Přejít k obsahu

Právněhistorické konference 2017

Pravo4
Rimske5

Ve dnech 25. a 26. 5. 2017 pořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, na kterou navazovalo ve dnech 26. a 27. 5. již 19. setkání právních romanistů z ČR a SR s tématem „Římské právo a křesťanství“, které organizují postupně jednotlivé právnické fakulty obou zemí. Akcí se zúčastnilo přes sedmdesát právních historiků a romanistů z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska, přičemž vedle akademických pracovníků se jich zúčastnili také studenti právnických fakult z České republiky a Slovenska. Příspěvky přednesené na konferenci „Právo v běhu času“ se věnovaly převážně evropské právní historii 19. a 20. století, avšak bylo možné vyslechnout příspěvky ze všech období historie od středověku až po současnost, a to z oblastí trestního, veřejného i soukromého práva. Vystoupení na setkání právních romanistů z ČR a SR, vymezená tématem „Římské právo a křesťanství“, byla ve většině případů zaměřena na vztah a vzájemný vliv římského práva a křesťanství společně s vývojem postavení křesťanství a křesťanů v období starověku a středověku. Z obou konferencí budou publikovány sborníky příspěvků v rámci řady Acta historico-iuridica Pilsnensia.
 

Patička