Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 3
FOREJTOVÁ, M. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 116 s. ISBN: 978-80-261-0762-0
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 16-21. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., VNENK, V. Výše bezdůvodného obohacení při neplatnosti nájemní smlouvy. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 13-16. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace

Patička