Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 5
PEZL, T., KNOLL, V. Birkat Haminim jako základ křesťanství?. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
PAVLÍČEK, V. Co přinesla česko-německá deklarace - ohlédnutí po dvaceti letech. In Česko-německá deklarace dvacet let poté. Praha: Institut Václava Klause, 2017. s. 17-32. ISBN: 978-80-7542-037-4
  Detail publikace
VOKROJOVÁ, R. Průvodce dítěte soudním řízením - příklady dobré praxe. Rodinné listy, 2017, roč. 6, č. 7-8, s. 18-23. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
PEZL, T. Sto let Balfourovy deklarace. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 29.06.2017 - 29.06.2017.
  Detail publikace

Patička