Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KÚP/BP Bakalářská práce Zimní Letní
KÚP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní Letní
KÚP/DCL1 Civil Law 1 Zimní Letní
KÚP/DCL2 Civil Law 2 Zimní Letní
KÚP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní Letní
KÚP/DP Diplomová práce - ústavní právo Zimní Letní
KÚP/AELLP Evropské právo v praxi Zimní
KÚP/JESLP Judikatura ESLP Zimní Letní
KÚP/JÚS Judikatura Ústavního soudu ČR Letní
KÚP/LPM Lidská práva a menšiny Zimní Letní
KÚP/ALPM Lidská práva,menšiny, zákaz diskriminace Zimní
KÚP/AMOF Pohyby a svobody v právu EU Letní
KÚP/PEU1 Právo Evropské unie 1 Zimní
KÚP/PEU1R Právo Evropské unie 1 Zimní Letní
KÚP/PEU2R Právo Evropské unie 2 Zimní Letní
KÚP/PEU2N Právo Evropské unie 2 Letní
KÚP/PEU2 Právo Evropské unie 2 Letní
KÚP/APEUL Procesní práva v právu EU Letní
KÚP/CS1 Případové studie 1 Zimní
KÚP/CS2 Případové studie 2 Letní
KÚP/SV Státověda Zimní
KÚP/SVR Státověda Zimní Letní
KÚP/ASÚS1 Středoevropské ústavní systémy 1 Zimní
KÚP/ASÚS2 Středoevropské ústavní systémy 2 Letní
KÚP/LPT Ústava a právo na informace Zimní Letní
KÚP/ÚNTP Ústavní aspekty něm. trestního práva Zimní
KÚP/ÚP1R Ústavní právo 1 Zimní Letní
KÚP/ÚP1N Ústavní právo 1 Zimní
KÚP/ÚP2R Ústavní právo 2 Zimní Letní
KÚP/ÚP2N Ústavní právo 2 Letní
KÚP/ÚS Ústavní soudnictví Zimní
KÚP/SÚS Ústavní systémy - srovn. úst. pr. Letní
KÚP/ÚBP1 Úvod do britského práva 1 Zimní
KÚP/ÚBP2 Úvod do britského práva 2 Letní
KÚP/ÚNOP Úvod do německého občanského práva Letní
KÚP/ÚNPP Úvod do německého pracovního práva Letní
KÚP/ÚNÚP Úvod do německého ústavního práva Zimní
KÚP/AEUL1 Základy práva EU 1 Zimní
KÚP/AEUL2 Základy práva EU 2 Letní
KÚP/ACCL Základy ústavního práva ČR Zimní
KÚP/ZZNP Záv. zkouška - CP - Zákl. něm. práva Zimní Letní
KÚP/ZIP Židovské právo Zimní Letní

Patička