Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 20
VAVERA, F. Cílem zákona je zejména nově a optimálně upravit postavení a organizaci Hasičského záchranného sboru České republiky. 112, 2016, roč. 15, č. 1, s. 6-7. ISSN: 1213-7057
  Detail publikace
MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F. Disciplinární právo státních zaměstnanců. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 5, s. 105-111. ISSN: 1213-5313
  Detail publikace
CHMELÍK, J. Dopravní nehody. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 704-785. ISBN: 978-80-7380-589-0
  Detail publikace
PORADA, V., STRAUS, J., VAVERA, F. Kriminalistika. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 320-348. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování korupce. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 924-937. ISBN: 978-80-7380-589-0
  Detail publikace
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování pojistných podvodů. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 825-836. ISBN: 978-80-7380-589-0
  Detail publikace
CHMELÍK, J. Místo činu, první zásah, ohledání. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 449-467. ISBN: 978-80-7380-589-0
  Detail publikace
KOCINA, J. Ne bis in idem - penále v daňovém řízení. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 10, s. 38-40. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KOCINA, J. Novela trestněprávních předpisů. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 7-8, s. 21-24. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
CHMELÍK, J. Obhajoba a spravedlivý proces. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 59-74. ISBN: 978-80-7408-134-7
  Detail publikace
SCHÖN, J., ADAMUS, Z.O., BENEŠ, P., CANKAŘ, P., JIŘÍK, F., KOUTNÝ, J., KYBIC, P., LEXA, J., SEIDL, L., STOČESOVÁ, S., TOMAN, Z., VAVERA, F., VESELÝ, Z., HORÁK, Z. Podmínky požární a provozní bezpečnosti spalinových cest. 1. vyd. Praha : Společenstvo kominíků České republiky, 2016, 181 s. ISBN: 978-80-270-0981-7
  Detail publikace
KUNZ, O., KLEIN, B., KOCINA, J., SEDLOŇOVÁ, V., RABAN, P., KRAUS, J., JANÁK, M., DVOŘÁK, T., KINDL, M., KINDL, T. Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy jeho vývoje. 1. vyd. Praha : Leges, 2016, 144 s. ISBN: 978-80-7502-174-8
  Detail publikace
KOCINA, J. Příprava zkrácení daně. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 9, s. 24-27. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KOCINA, J. Přípustné riziko ve sportu. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 1-2, s. 28-34. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
VAVERA, F. Služební poměr příslušníka (v kontextu se zákonem o státní službě). The Science for Population Protection, 2016, roč. 8, č. 1, s. 111-117. ISSN: 1803-568X
  Detail publikace
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P., Martínková, Z. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 28.06.2016 - 28.06.2016.
  Detail publikace
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K hodnocení skutečností, ke kterým je třeba odborných znalostí. K zákazu reformationis in peius.. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 1, s. 23-25. ISSN: 1213-5313
  Detail publikace
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 7-8, s. 189-192. ISSN: 1213-5313
  Detail publikace
VAVERA, F. Vývoj dokazování z kriminalistického hlediska. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 284-293. ISBN: 978-80-7408-134-7
  Detail publikace
VAVERA, F. Zakladatelé kriminalistiky. In Dějiny kriminalistiky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 59-69. ISBN: 978-80-7408-143-9
  Detail publikace

Patička