Přejít k obsahu

O katedře

Vedoucí katedry:

  • doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.  

 

Tajemník katedry:

 

Sekretářka:

 

Docenti:

  • doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
  • doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

 

Odborní asistenti:

  • JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D.
  • JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
  • JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.
  • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
  • JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

 

Asistenti:

  • JUDr. Václav Henych

 

Patička