Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 2
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti. Praktický lékař, 2017, roč. 97, č. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam). In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace

Patička