Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 14
BENEŠOVÁ, E. Hromadný kmenový list. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Kmenový list. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
DITTRICH, M. Miroslav Hromada - Pracovněprávní spory. Všehrd. Časopis českých právníků, 2017, roč. 2017, č. 2.1.2017, ISSN: 1801-3678
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti. Praktický lékař, 2017, roč. 97, č. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí jediného společníka. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam). In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Seznam společníků. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Stručně a prakticky k zakladatelskému právnímu jednání s.r.o. ? zakladatelské listině. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 6, s. 27-32. ISSN: 1210-6739
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Stručně k seznamu společníků s.r.o. při jejím založení. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 7, s. 30-31. ISSN: 1210-6739
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zakladatelská listina. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 12, s. 27-29. ISSN: 1210-6739
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zápis z jednání valné hromady s.r.o., listina přítomných na valné hromadě s.r.o.. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace

Patička