Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KPP/BP Bakalářská práce Zimní Letní
KPP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní Letní
KPP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní Letní
KPP/IPP Internetové a počítačové právo Zimní Letní
KPP/PPA Pracovněprávní vztahy v advokacii Letní
KPP/PO1R Pracovní právo 1 Zimní Letní
KPP/PO1 Pracovní právo 1 Letní
KPP/PO2N Pracovní právo 2 Zimní
KPP/PO2 Pracovní právo 2 Zimní
KPP/PO2VS Pracovní právo 2 pro veř. spr. Zimní Letní
KPP/PZN Právo sociál. zabezpečení Zimní Letní
KPP/PZ Právo sociál. zabezpečení Zimní Letní
KPP/PZR Právo sociál. zabezpečení Zimní Letní
KPP/PRSZ Právo sociálního zabezpečení pro oše Letní
KPP/SZEU Sociální zabezpečení v EU Zimní Letní

Patička