Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KPO/DAP Absolutní práva Zimní Letní
KPO/PR1N Civilní proces 1 Letní
KPO/PR2N Civilní proces 2 Zimní Letní
KPO/PR3N Civilní proces 3 Zimní Letní
KPO/DP Diplomová práce - občanské právo Zimní Letní
KPO/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní Letní
KPO/DGP1 Graždanskoe pravo 1 Zimní Letní
KPO/DGP2 Graždanskoe pravo 2 Zimní Letní
KPO/KLP Klinická právní praxe Zimní Letní
KPO/DKT Koncept tezí disertační práce Zimní Letní
KPO/OHSZ Občanské právo hmotné - státní zkouška Zimní Letní
KPO/OH1N Občanské právo hmotné 1 Zimní
KPO/OH1R Občanské právo hmotné 1 Zimní Letní
KPO/OH2N Občanské právo hmotné 2 Letní
KPO/OH3N Občanské právo hmotné 3 Zimní
KPO/OH3 Občanské právo hmotné 3 Zimní Letní
KPO/OH4 Občanské právo hmotné 4 Zimní Letní
KPO/OH4N Občanské právo hmotné 4 Letní
KPO/PRSZ Občanské právo procesní - státní zkouška Zimní Letní
KPO/PR1 Občanské právo procesní 1 Zimní Letní
KPO/PR2 Občanské právo procesní 2 Zimní Letní
KPO/PR3 Občanské právo procesní 3 Zimní Letní
KPO/DOČ1 Odborný článek 1 Zimní Letní
KPO/DOČ2 Odborný článek 2 Zimní Letní
KPO/DOČ3 Odborný článek 3 Zimní Letní
KPO/DOP1 Odborný příspěvek 1 Zimní Letní
KPO/DOP2 Odborný příspěvek 2 Zimní Letní
KPO/OOD Ochrana osobnosti, os. dat a aut. práv Letní
KPO/OJS Organizace soudnictví, notářství, advoka Zimní
KPO/DOD Osnova disertační práce Zimní Letní
KPO/DPČJ Pedagogická činnost jednorázová 1 Zimní Letní
KPO/DPČP Pedagogická činnost pravidelná 1 Zimní Letní
KPO/DPČP2 Pedagogická činnost pravidelná 2 Zimní Letní
KPO/POJ Pojistné právo Zimní Letní
KPO/POPR Právní vztahy k nemovitým věcem Letní
KPO/PPJ Právnické profese v justici Zimní Letní
KPO/PNS Právo k nehmotným statkům Zimní Letní
KPO/DPD1 Příprava disertační práce 1 Zimní Letní
KPO/DPD2 Příprava disertační práce 2 Zimní Letní
KPO/OHPS Přípravný seminář ke státní zkoušce Zimní Letní
KPO/PRPS Přípravný seminář ke státní zkoušce Zimní Letní
KPO/ROP Rodinné právo Zimní
KPO/SIMP Simulovaný proces Zimní
KPO/SOE Soudní exekuce Zimní
KPO/SOX1 Soudní praxe 1 Zimní
KPO/SOX2 Soudní praxe 2 Letní
KPO/DSZ1 Stáž zahraniční 1 Zimní Letní
KPO/DSZ2 Stáž zahraniční 2 Zimní Letní
KPO/DS1 Stáž 1 Zimní Letní
KPO/DOH Teoretické základy občanského práva Zimní Letní
KPO/USPN Úvod do studia práva pro nepráníky Zimní
KPO/VPR Věcná práva Letní
KPO/DIS Vybrané otázky zákazu diskriminace Zimní
KPO/ZSP Základy soukromého práva Zimní Letní
KPO/ZSPN Základy soukromého práva Zimní Letní

Patička