Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KPO/PR1N Civilní proces 1 Letní
KPO/PR2N Civilní proces 2 Letní
KPO/PR3N Civilní proces 3 Letní
KPO/DP Diplomová práce - občanské právo Letní
KPO/DPO Diplomová práce - obhajoba Letní
KPO/DDD Disertační práce 1 Letní
KPO/DODP Disertační práce 2 Letní
KPO/KLP Klinická právní praxe Letní
KPO/DKT Koncept tezí disertační práce Letní
KPO/LEM Legal Entities and Their Members - Selec Letní
KPO/OHSZ Občanské právo hmotné - státní zkouška Letní
KPO/OH1R Občanské právo hmotné 1 Letní
KPO/OH1N Občanské právo hmotné 1 Zimní
KPO/OH2N Občanské právo hmotné 2 Letní
KPO/OH3N Občanské právo hmotné 3 Zimní
KPO/OH4N Občanské právo hmotné 4 Letní
KPO/OH4R Občanské právo hmotné 4 Letní
KPO/DPR Občanské právo procesní Letní
KPO/PRSZ Občanské právo procesní - státní zkouška Letní
KPO/DOČ1 Odborný článek 1 Letní
KPO/DOČ2 Odborný článek 2 Letní
KPO/DOČ3 Odborný článek 3 Letní
KPO/DOČ4 Odborný článek 4 Letní
KPO/DOČ5 Odborný článek 5 Letní
KPO/DOP1 Odborný příspěvek 1 Letní
KPO/DOP2 Odborný příspěvek 2 Letní
KPO/DOP3 Odborný příspěvek 3 Letní
KPO/DOP4 Odborný příspěvek 4 Letní
KPO/DOP5 Odborný příspěvek 5 Letní
KPO/OOD Ochrana osobnosti, os. dat a aut. práv Letní
KPO/DPČJ Pedagogická činnost jednorázová 1 Letní
KPO/DPČP Pedagogická činnost pravidelná 1 Letní
KPO/DPČP2 Pedagogická činnost pravidelná 2 Letní
KPO/POJ Pojistné právo Letní
KPO/POPR Právní vztahy k nemovitým věcem Letní
KPO/PPJ Právnické profese v justici Letní
KPO/PAS Právo a sport Letní
KPO/PNS Právo k nehmotným statkům Letní
KPO/DPD2 Příprava disertační práce 2 Letní
KPO/ROP Rodinné právo Zimní
KPO/DSD1 Sepisování disertace 1 Letní
KPO/DSD2 Sepisování disertace 2 Letní
KPO/SIMP Simulovaný proces Zimní
KPO/SOE Soudní exekuce Zimní
KPO/SOX1 Soudní praxe 1 Zimní
KPO/SOX2 Soudní praxe 2 Letní
KPO/DSZK Státní doktorská zkouška z obč. práva Letní
KPO/DS1 Stáž 1 Letní
KPO/DTD Teze disertační práce Letní
KPO/USPN Úvod do studia práva pro neprávníky Zimní
KPO/VPR Věcná práva Letní
KPO/DIS Vybrané otázky zákazu diskriminace Zimní
KPO/ZSPN Základy soukromého práva Letní
KPO/ZSP Základy soukromého práva Letní

Patička