Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 5
HRDINA, A., PIŠTORA, A. Církevní tresty ukládám výjimečně. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2017, roč. 25, č. 2, s. 6-7.
  Detail publikace
HRDINA, A. Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 165-174. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Juristické vzdělávání českých studentů v době rudolfínské. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 28-34. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
KNOLL, V., KNOLLOVÁ, M. Příběh katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu třiadvaceti let. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law - Evropská společnost pro právní dějiny, 2017. s. 250-258. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
BALÍK, S. Société internationale ďhistoire de la profession ďavocat v letech 1988-1997. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 42-47. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace

Patička