Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 86
BALÍK, S. Advokátní praxe (1970) a Bulletin advokacie v letech 1971-1989. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
VALEŠ, V. Bavorské dějiny státu a práva. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016, 261 s. ISBN: 978-80-263-1093-8
  Detail publikace
HRDINA, A. Biskup soudcem ve své diecézi. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 2, s. 7-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
KNOLL, V. Buškové z Velhartic ve službách krále. Praha, 2016.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Co žena (ne)dostane. Donatio ante nuptias. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
Hrdina, A., Knoll, V., Pezl, T. Co žena (ne)dostane. Mohar/donatio ante nuptias/mahr. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
  Detail publikace
VALEŠ, V. Církve a stát v době sekularizace. In Habsburkové : 1740-1918 : vznikání občanské společnosti. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 489-505, 761. ISBN: 978-80-7422-483-6
  Detail publikace
VALEŠ, V. Defensoři. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 57-59. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms ?Nationality? and ?National Minority?). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2016, roč. 9, č. 1, s. 97-109. ISSN: 2084-4115
  Detail publikace
KNOLL, V. Dekreta Břetislavova (1039). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 67-68. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Dekrety a kánony tridentského koncilu (1545-1563). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 68-69. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
KNOLL, V. Die ältesten Stadtbücher und die Anfänge der Stadtkanzlei in Eger (Cheb). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2016, roč. 9, č. 3, s. 295-312. ISSN: 2084-4115
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1921-2015. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 287-289. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Federalismus v pojetí Františka Palackého. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 485-488. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Feudum. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 490-492. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Geneze, vývoj a opuštění principu dvojího shodného rozsudku v manželských záležitostech. Studia theologica, 2016, roč. 18, č. 2, s. 91-103. ISSN: 1212-8570
  Detail publikace
HRDINA, A. Historický vývoj právného postavenia Apoštolskej stolice v medzinárodných vzťahoch. 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Holé platy. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 575-576. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
KNOLLOVÁ, M. Inequality in Hittite and Ancient Egypt Criminal Law. Short Overview. In "They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil". Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity. Münster: Ugarit-Verlag, 2016. s. 55-74. ISBN: 978-3-86835-220-7
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Jazykový zákon (1615). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 873-874. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
FORMÁNKOVÁ, V., BALÍK, S. Je Nejvyšší soudní rada projevem bezmoci?. Znojmo, 2016.
  Detail publikace
BALÍK, S. Jednota českých právníků. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 878-881. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Jorgeltník. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 901-901. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Judikatura Ústavního soudu ČR ve vztahu k totalitním režimům. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 27-36. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
HRDINA, A. K vybraným aspektům nového kanonického manželského procesu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 1, s. 9-22. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
HRDINA, A. Kacířský proces s hrabětem Šporkem. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 143-154. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
HRDINA, A. Kanonické právo a věno. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Koldínův zákoník a pojetí práva. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 110-111. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Komory advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 153-158. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Komory notářské. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 158-161. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
VALEŠ, V. Kongrua. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 261-262. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Konkordát s Rakouským císařstvím (1855). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 262-263. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Koruna česká. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 278-280. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Litkup. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 471-471. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Lání. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 382-383. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
VALEŠ, V. Majetek církevní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 517-524. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Mandákův Bulletin advokacie a jeho souputníci v letech 1990-2007. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 11, s. 17-18. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
HRDINA, A. Modus vivendi (1927/1928). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 787-789. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Mírový projekt Jiřího z Poděbrad (1462-1464). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 761-763. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
JANEČKOVÁ, E. Novináři "aktivistické sedmičky" před Národním soudem. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 289 s. ISBN: 978-80-261-0545-9
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Obranný list. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 650-650. ISBN: 978-80-7380-624-8
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Občanská práva a svobody (1848-1918). In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 427-437. ISBN: 978-80-7380-624-8
  Detail publikace
HRDINA, A. Odluka církve od státu. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 676-678. ISBN: 978-80-7380-624-8
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Panování. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 43-43. ISBN: 978-80-7380-569-2
  Detail publikace
VALEŠ, V. Papežská nunciatura v Praze. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 47-49. ISBN: 978-80-7380-569-2
  Detail publikace
HRDINA, A. Popis kukských lázní a jejich léčivých účinků podle K. V. Kirchmayera. Dvůr Králové nad Labem ? Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí, 2016, roč. V, č. 6, s. 51-60.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 5-27. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Počátky školy glosátorů a znovuobjevení Digest. In Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.?28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2016. s. 53-63. ISBN: 978-80-7502-183-0
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Pranýř. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 736-738. ISBN: 978-80-7380-569-2
  Detail publikace
KNOLL, V., KAREL, T. Prezentace Karla IV. a jeho vlády v české Horní Falci a její přežívání. Praha, 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Práva regální (iura regalia). In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 789-789. ISBN: 978-80-7380-569-2
  Detail publikace
VALENTOVÁ, V. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 918-920. ISBN: 978-80-7380-569-2
  Detail publikace
BALÍK, S. Právní prakse a časopisecká intermezza v letech 1943-1956. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 7-8, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Právní symbolika koruny českých králů. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 92-93. ISBN: 978-80-7380-641-5
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právní symbolika prstenu. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 95-96. ISBN: 978-80-7380-641-5
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Právní život v Čechách v 15. století. Kolín, 2016.
  Detail publikace
VALENTOVÁ, V. Právněhistorický pohled na vývoj Škodových závodů v letech 1860?1919. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 192-206. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právo feudální. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 406-408. ISBN: 978-80-7380-641-5
  Detail publikace
HRDINA, A. Právo kanonické partikulární. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 554-558. ISBN: 978-80-7380-641-5
  Detail publikace
VALEŠ, V. Právo konfesní. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 571-574. ISBN: 978-80-7380-641-5
  Detail publikace
Knoll, V., Pezl, T. Právo v běhu času. Plzeň, 09.12.2016 - 09.12.2016.
  Detail publikace
HRDINA, A. Právo v Čechách ve Šporkově době: stručný pohled do českého práva v období barokního absolutismu. Všehrd, 2016, roč. Neuveden, č. 3. 4. 2016, s. nestránkováno. ISSN: 1801-3678
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Pán z lavic. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 170-170. ISBN: 978-80-7380-569-2
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu). In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 87-94. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
HRDINA, A. Sv. Onufrius. Dvůr Králové nad Labem ? Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí, 2016, roč. 5, č. 6, s. 62-65.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Texty ke studiu římského práva soukromého. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, 208 s. ISBN: 978-80-7380-625-5
  Detail publikace
HRDINA, A. Tomáš Petráček: Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
KNOLLOVÁ, M. Vybrané aspekty dědického práva u Chetitů. Právněhistorické studie, 2016, roč. 46, č. 1, s. 5-15. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
HRDINA, A. Východní křesťanské církve. Praha : Karolinum, 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V. Vývoj podoby katovských mečů. Praha, 2016.
  Detail publikace
Hrdina, A. Význam, možnosti a meze výuky náboženského práva v rámci vzdělávání právníků. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
  Detail publikace
KNOLL, V. Věno v českém středověkém právu. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Znovuobjevení Digest ve středověku a škola glosátorů. Trnava, 2016.
  Detail publikace
BALÍK, S. Zprávy advokacie v letech 1956-1969. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 9, s. 11-12. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Úvaha o české a československé právní historii. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 19-21. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
BALÍK, S. Úřední věstník v letech 1905-1938. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 5, s. 10-11. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce I: Římské právo, právní dějiny. 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V., KAREL, T. Česká Falc a hrady Nových Čech. Cheb, 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V., KAREL, T. Česká Horní Falc aneb Nové Čechy Karla IV.. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
BALÍK, S. Česká advokacie v letech 1920-1943. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 6, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku. Cheb, 2016.
  Detail publikace
VALEŠ, V., BEJVANČICKÁ, A. České státní právo církevní 1. Dějiny. 1. vyd. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2016, 215 s. ISBN: 978-80-263-1014-3
  Detail publikace
KNOLL, V. Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech Karla IV.. Praha, 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V., PEZL, T. Škola českého práva (Szkola prawa czeskiego). 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V. ? a přeji si, aby tito ?, tak jak jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 233-243. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace

Patička