Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 66
BALÍK, S. Advokátní praxe (1970) a Bulletin advokacie v letech 1971-1989. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. Buškové z Velhartic ve službách krále. Praha, 2016.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Co žena (ne)dostane. Donatio ante nuptias. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
Hrdina, A., Knoll, V., Pezl, T. Co žena (ne)dostane. Mohar/donatio ante nuptias/mahr. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
  Detail publikace
VALEŠ, V. Defensoři. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 57-59. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms ?Nationality? and ?National Minority?). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2016, roč. 9, č. 1, s. 97-109. ISSN: 2084-4115
  Detail publikace
KNOLL, V. Dekreta Břetislavova (1039). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 67-68. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Dekrety a kánony tridentského koncilu (1545-1563). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 68-69. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1921-2015. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 287-289. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Federalismus v pojetí Františka Palackého. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 485-488. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Feudum. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 490-492. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Geneze, vývoj a opuštění principu dvojího shodného rozsudku v manželských záležitostech. Studia theologica, 2016, roč. 18, č. 2, s. 91-103. ISSN: 1212-8570
  Detail publikace
HRDINA, A. Historický vývoj právného postavenia Apoštolskej stolice v medzinárodných vzťahoch. 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Holé platy. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 575-576. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Jazykový zákon (1615). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 873-874. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Jednota českých právníků. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 878-881. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Jorgeltník. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 901-901. ISBN: 978-80-7380-587-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Judikatura Ústavního soudu ČR ve vztahu k totalitním režimům. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 27-36. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
HRDINA, A. K vybraným aspektům nového kanonického manželského procesu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 1, s. 9-22. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
HRDINA, A. Kacířský proces s hrabětem Šporkem. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 143-154. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
HRDINA, A. Kanonické právo a věno. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Koldínův zákoník a pojetí práva. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 110-111. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Komory advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 153-158. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Komory notářské. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 158-161. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
VALEŠ, V. Kongrua. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 261-262. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Konkordát s Rakouským císařstvím (1855). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 262-263. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Koruna česká. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 278-280. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Litkup. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 471-471. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Lání. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 382-383. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
VALEŠ, V. Majetek církevní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 517-524. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
BALÍK, S. Mandákův Bulletin advokacie a jeho souputníci v letech 1990-2007. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 11, s. 17-18. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
HRDINA, A. Modus vivendi (1927/1928). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 787-789. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Mírový projekt Jiřího z Poděbrad (1462-1464). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 761-763. ISBN: 978-80-7380-602-6
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Obranný list. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 650-650. ISBN: 978-80-7380-624-8
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Občanská práva a svobody (1848-1918). In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 427-437. ISBN: 978-80-7380-624-8
  Detail publikace
HRDINA, A. Odluka církve od státu. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 676-678. ISBN: 978-80-7380-624-8
  Detail publikace
HRDINA, A. Popis kukských lázní a jejich léčivých účinků podle K. V. Kirchmayera. Dvůr Králové nad Labem ? Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí, 2016, roč. V, č. 6, s. 51-60.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 5-27. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
KNOLL, V., KAREL, T. Prezentace Karla IV. a jeho vlády v české Horní Falci a její přežívání. Praha, 2016.
  Detail publikace
BALÍK, S. Právní prakse a časopisecká intermezza v letech 1943-1956. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 7-8, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Právní život v Čechách v 15. století. Kolín, 2016.
  Detail publikace
VALENTOVÁ, V. Právněhistorický pohled na vývoj Škodových závodů v letech 1860?1919. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 192-206. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
Knoll, V., Pezl, T. Právo v běhu času. Plzeň, 09.12.2016 - 09.12.2016.
  Detail publikace
HRDINA, A. Právo v Čechách ve Šporkově době: stručný pohled do českého práva v období barokního absolutismu. Všehrd, 2016, roč. Neuveden, č. 3. 4. 2016, s. nestránkováno. ISSN: 1801-3678
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu). In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 87-94. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
HRDINA, A. Sv. Onufrius. Dvůr Králové nad Labem ? Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí, 2016, roč. 5, č. 6, s. 62-65.
  Detail publikace
HRDINA, A. Tomáš Petráček: Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
KNOLLOVÁ, M. Vybrané aspekty dědického práva u Chetitů. Právněhistorické studie, 2016, roč. 46, č. 1, s. 5-15. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
HRDINA, A. Východní křesťanské církve. Praha : Karolinum, 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V. Vývoj podoby katovských mečů. Praha, 2016.
  Detail publikace
Hrdina, A. Význam, možnosti a meze výuky náboženského práva v rámci vzdělávání právníků. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
  Detail publikace
KNOLL, V. Věno v českém středověkém právu. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Znovuobjevení Digest ve středověku a škola glosátorů. Trnava, 2016.
  Detail publikace
BALÍK, S. Zprávy advokacie v letech 1956-1969. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 9, s. 11-12. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2016.
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Úvaha o české a československé právní historii. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 19-21. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
BALÍK, S. Úřední věstník v letech 1905-1938. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 5, s. 10-11. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce I: Římské právo, právní dějiny. 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V., KAREL, T. Česká Falc a hrady Nových Čech. Cheb, 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V., KAREL, T. Česká Horní Falc aneb Nové Čechy Karla IV.. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
BALÍK, S. Česká advokacie v letech 1920-1943. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 6, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KNOLL, V. Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku. Cheb, 2016.
  Detail publikace
VALEŠ, V., BEJVANČICKÁ, A. České státní právo církevní 1. Dějiny. 1. vyd. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2016, 215 s. ISBN: 978-80-263-1014-3
  Detail publikace
KNOLL, V. Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech Karla IV.. Praha, 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V., PEZL, T. Škola českého práva (Szkola prawa czeskiego). 2016.
  Detail publikace
KNOLL, V. ? a přeji si, aby tito ?, tak jak jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 233-243. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace

Patička