Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 16
BUREŠOVÁ, K. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení. Obchodněprávní revue, 2017, roč. 9, č. 5, s. 142-147. ISSN: 1803-6554
  Detail publikace
RABAN, P. Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 47-67. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Dynamický nákupní systém nové generace. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 202-205. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. O kvalifikovaném společníkovi kapitálové obchodní korporace po rekodifikaci českého obchodního práva. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 73-91. ISBN: 978-80-7552-555-0
  Detail publikace
KURZ, P. Oddlužení fyzických osob podnikatelů z pohledu věřitele. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 156-168. ISBN: 978-80-7552-555-0
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Postavení obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 144-155. ISBN: 978-80-7552-555-0
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v EU. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 4, s. 132-143. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 9, s. 321-326. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
VNENK, V. Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech. In Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 537-545. ISBN: 978-80-8152-492-9
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy case law. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 92-100. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2017, roč. 7, č. 1, s. 29-39. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 77-90. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
KURZ, P. Vybrané aspekty přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 3, s. 91-99. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 213-235. ISBN: 978-80-7552-565-9
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zánik účasti společníka v obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 135-196. ISBN: 978-80-7552-565-9
  Detail publikace
VNENK, V. Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 198-202. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace

Patička