Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 27
DVOŘÁK, T. Akciová společnost. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 984 s. ISBN: 978-80-7478-961-8
  Detail publikace
VÍTEK, J. Hromadné listiny s přihlédnutím k akciím. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 441-447. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
LIŠKA, P. Je záporný úrok (i)legální?. Praha, 2016.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Nucený zánik členství v družstvu v souvislosti s řízením insolvenčním a exekučním. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 250-254. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
RABAN, P. Obščije položenija pravovogo regulirovanija obščestva s ograničennoj otvetstvennost'ju v Češskoj respublike. Law & Society, 2016, roč. 3, s. 94-103. ISSN: 2410-4787
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Ochrana akcionářů při fúzi a rozdělení akciové společnosti prostřednictvím práva na dorovnání. Štrbské pleso, 2016.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Ochrana akcionářů při fúzi a rozdělení akciové společnosti prostřednictvím práva na dorovnání. In Právo, obchod, ekonomika VI. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 167-176. ISBN: 978-80-8152-443-1 , ISSN: 2453-921X
  Detail publikace
RABAN, P. Opět nová úprava alternativního rozhodování spotřebitelských sporů. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
RABAN, P. Opět nová úprava alternativního rozhodování spotřebitelských sporů. Štrbské pleso, 2016.
  Detail publikace
BELŠÁN, E. Oslabování postavení věřitele v obchodních vztazích s ohledem na vývoj postoje k notářským zápisům s doložkou přímé vykonatelnosti. Praha, 2016.
  Detail publikace
VÍTEK, J. Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kol.: Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Bulletin advokacie, 2016, roč. 2016, č. 7-8, s. 63-64. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
RABAN, P. Ponjatije juridičeskogo lica v prave Česskoj respubliki i jego vidy. In Adaptacyja korporativnogo zakonodarstva Ukrajini do prava EC. Ivano-Frankivsk: 2016. s. 191-196.
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v USA. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 9, s. 333-341. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. In Trendy v podnikání 2016. Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN: 978-80-261-0648-7
  Detail publikace
BELŠÁN, E. Problémy šikanozních návrhů insolvenčních. Praha, 2016.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Právní postavení kvalifikovaného společníka kapitálových obchodních společností po rekodifikaci obchodního práva. Praha, 2016.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraničí. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 101-124. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
KUNZ, O., RABAN, P., PONIŠT, V., HUČKOVÁ, R., POLÁČEK, B., MACH, T., KUBEŠ, J. Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy. 1. vyd. Praha : Leges s.r.o., 2016, 96 s. ISBN: 978-80-7502-157-1
  Detail publikace
KURZ, P. Soudní vymáhání pohledávek - žaloba nebo insolvence?. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
KURZ, P. Soudní vymáhání pohledávek - žaloba nebo insolvence?. In Trendy v podnikání 2016. Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN: 978-80-261-0648-7
  Detail publikace
ŠTILLIP, P. Stanovy společenství vlastníků jednotek po provedených změnách od 1.1.2014. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 5, s. 180-184. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Stejnopohlavní pár v nejlepším zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 9, s. 311-319. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, s. 193-201. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P., MCGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Heterogenous Diversity of the Real Estate Transfer Tax in the EU. Wroclaw, Polská republika, 2016.
  Detail publikace
LIŠKA, P. Vinkulace vkladu na vkladní knížce. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, s. 191-193. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
MAISNER, M. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2016, 223 s. ISBN: 978-80-7400-449-0
  Detail publikace

Patička