Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 5
BÁRKOVÁ, D. Privatizace (po roce 1989). In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 782-785. ISBN: 978-80-7380-648-4
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právo včelařské. In Encyklopedie českých právních dějin VII. svazek. Právo pra - Prob. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 613-617. ISBN: 978-80-7380-648-4
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 6 - February 10, 2017. 2017.
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Věda o finančním právu a její místo ve vysokoškolském vzdělávání v běhu času. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 196-205. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. 3. vyd. Praha : Grada publishing, 2017, 144 s. ISBN: 978-80-271-0331-7
  Detail publikace

Patička