Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KFP/BP Bakalářská práce Zimní Letní
KFP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Zimní Letní
KFP/BIP Bilanční právo Zimní Letní
KFP/DSCR1 Daňová soustava České republiky 1 Zimní
KFP/DPO Diplomová práce - obhajoba Zimní Letní
KFP/EMU Evropská měnová unie - právní pohled Zimní Letní
KFP/AECTL Evropské a české daňové právo Zimní
KFP/FAÚS Finančněprávní aspekty územní samosprávy Letní
KFP/FPVS1 Finanční právo pro Veřejnou správu I. Zimní Letní
KFP/FPVS2 Finanční právo pro Veřejnou správu II. Zimní Letní
KFP/FP1VR Finanční právo pro veřejnou správu 1 Zimní Letní
KFP/FPVN1 Finanční právo pro Veřejnou správu 1 Zimní Letní
KFP/FPVN2 Finanční právo pro Veřejnou správu 2 Zimní Letní
KFP/FP1 Finanční právo 1 Zimní Letní
KFP/FP1N Finanční právo 1 Zimní Letní
KFP/FP1R Finanční právo 1 Zimní Letní
KFP/FP2N Finanční právo 2 Zimní Letní
KFP/FP2R Finanční právo 2 Zimní Letní
KFP/FP2 Finanční právo 2 Zimní Letní
KFP/FAU Finanční účetnictví Zimní Letní
KFP/AMSE Měnová suverenita a euro Letní
KFP/PIR Podnikavost, inovace a regionální rozvoj Zimní Letní
KFP/EPO Právní aspekty etiky v podnikání Zimní
KFP/AEEI Právní aspekty evr. hosp. integrace Zimní
KFP/PAFIK Právní aspekty finančních krizí Letní
KFP/BPATV Právní aspekty TVS Zimní
KFP/PN Právní nauky Zimní
KFP/PAE Právo a ekonomie Zimní Letní
KFP/PAE1 Právo a ekonomie 1 Zimní Letní
KFP/PAE2 Právo a ekonomie 2 Zimní Letní
KFP/PLE Právo a legislativa Zimní Letní
KFP/EEI Právo EU a hospodářská integrace Zimní Letní
KFP/PKT Právo kapitálového trhu Letní
KFP/PRZO Právo ve zdrav. a oš. péči Zimní Letní
KFP/DEFI Vybrané kapitoly z dějin fin. vztahů Letní
KFP/ZNH Základy národního hosp. a finanční vědy Zimní
KFP/ZPPAS Zdravotnické právo a legislativa Zimní
KFP/ZPLK Zdravotnické právo a legislativa Zimní
KFP/ZPL Zdravotnické právo a legislativa Zimní
KFP/ZPL1 Zdravotnické právo a legislativa 1 Zimní
KFP/ZPL2 Zdravotnické právo a legislativa 2 Letní

Patička