Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KFP/BP Bakalářská práce Letní
KFP/BPO Bakalářská práce - obhajoba Letní
KFP/BIP Bilanční právo Letní
KFP/DSCR1 Daňová soustava České republiky 1 Zimní
KFP/DP Diplomová práce - finanční právo Letní
KFP/DPO Diplomová práce - obhajoba Letní
KFP/AECTL Evropské a české daňové právo Zimní
KFP/AECOR Evropské a české zdanění společností Letní
KFP/FAÚS Finančněprávní aspekty územní samosprávy Letní
KFP/FPVS2 Finanční právo pro Veřejnou správu II. Letní
KFP/FP1VR Finanční právo pro veřejnou správu 1 Letní
KFP/FPVN1 Finanční právo pro Veřejnou správu 1 Letní
KFP/FPVN2 Finanční právo pro Veřejnou správu 2 Letní
KFP/FP2VR Finanční právo pro Veřejnou správu 2 Letní
KFP/FP1N Finanční právo 1 Letní
KFP/FP1R Finanční právo 1 Letní
KFP/FP2R Finanční právo 2 Letní
KFP/FP2N Finanční právo 2 Letní
KFP/FAU Finanční účetnictví Letní
KFP/AMSE Měnová suverenita a euro Letní
KFP/PIR Podnikavost, inovace a regionální rozvoj Letní
KFP/EPO Právní aspekty etiky v podnikání Zimní
KFP/AEEI Právní aspekty evr. hosp. integrace Zimní
KFP/PAFIK Právní aspekty finančních krizí Zimní
KFP/BPATV Právní aspekty TVS Zimní
KFP/PN Právní nauky Zimní
KFP/PAE Právo a ekonomie Letní
KFP/PAE1 Právo a ekonomie 1 Letní
KFP/PAE2 Právo a ekonomie 2 Letní
KFP/PLE Právo a legislativa Letní
KFP/PLEO Právo a legislativa Letní
KFP/PKT Právo kapitálového trhu Letní
KFP/PRZON Právo ve zdrav. a oš. péči Letní
KFP/PRZOK Právo ve zdrav.a oš. péči Letní
KFP/DEFI Vybrané kapitoly z dějin fin. vztahů Letní
KFP/ZNH Základy národního hosp. a finanční vědy Zimní
KFP/ZAOFP Záv. zkouška - CP - Apl. otázky fin. pr. Letní
KFP/ZPLE Zdravotnické právo a legislativa Letní
KFP/ZPL Zdravotnické právo a legislativa Zimní
KFP/ZPPAS Zdravotnické právo a legislativa Zimní
KFP/ZPLK Zdravotnické právo a legislativa Zimní
KFP/ZPL1 Zdravotnické právo a legislativa 1 Zimní
KFP/ZPL2 Zdravotnické právo a legislativa 2 Letní

Patička