Přejít k obsahu

Úřední deska

Tato je elektronická úřední deska Fakulty právnické ZČU v Plzni

Konečné výsledky voleb vyvěšené dne 27.3.2017
Konečné výsledky voleb do AS FPR, které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017


Předběžné výsledky voleb vyvěšené dne 16.3.2017
Předběžné výsledky voleb do AS FPR, které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017


Kandidátní listina vyvěšené dne 6.3.2017
Kandidátní listina pro volby do AS FPR ZČU konajících se ve dnech 14. - 15. března 2017


Složení komise vyvěšené dne 20.2.2017
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 3.4.2017


Seznam vyvěšený dne 31.1.2017
Seznam oprávněných voličů k volbám do AS FPR v březnu 2017


Podmínky přijetí vyvěšené dne 23.11.2016
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018


Zpráva vyvěšená dne 3.11.2016
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Navazující magisterský studijní program N6807


Podmínky přijetí vyvěšené dne 27.10.2016
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2017/2018


Podmínky přijetí vyvěšené dne 27.10.2016
Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2017/2018


Podmínky přijetí vyvěšené dne 27.10.2016
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2017/2018


Zpráva vyvěšená dne 20.10.2016
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Magisterský studijní program M6805


Zpráva vyvěšená dne 20.10.2016
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Bakalářský studijní program B6804


Podmínky vyvěšené dne 20.4.2016
Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu


Seznam vyvěšený dne 16.3.2016
Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni


Podmínky vyvěšené dne 11.11.2015
Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 do magisterského a bakalářského studijního programu


Podmínky vyvěšené dne 11.11.2015
Informace o přijímacím řízení - doktorský studijní program - pro akademický rok 2016/2017

Akademický senát FPR schválil dne 2. 11. 2015 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu "Teoretické právní vědy", obor "Občanské právo" na Fakultě právnické západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017.


Přehled oborů vyvěšený dne 30.6.2015
Přehled oborů rigorózního řízení na FPR ZČU v Plzni


Patička