Přejít k obsahu

Úřední deska

Tato je elektronická úřední deska Fakulty právnické ZČU v Plzni

Složení komise vyvěšené dne 15.5.2017
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 6.10.2017


Složení komise vyvěšené dne 3.5.2017
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 13.6.2017


Konečné výsledky voleb vyvěšené dne 27.3.2017
Konečné výsledky voleb do AS FPR, které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017


Předběžné výsledky voleb vyvěšené dne 16.3.2017
Předběžné výsledky voleb do AS FPR, které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017


Kandidátní listina vyvěšené dne 6.3.2017
Kandidátní listina pro volby do AS FPR ZČU konajících se ve dnech 14. - 15. března 2017


Složení komise vyvěšené dne 20.2.2017
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 3.4.2017


Seznam vyvěšený dne 31.1.2017
Seznam oprávněných voličů k volbám do AS FPR v březnu 2017


Podmínky přijetí vyvěšené dne 23.11.2016
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018


Zpráva vyvěšená dne 3.11.2016
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Navazující magisterský studijní program N6807


Podmínky přijetí vyvěšené dne 27.10.2016
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2017/2018


Podmínky přijetí vyvěšené dne 27.10.2016
Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2017/2018


Podmínky přijetí vyvěšené dne 27.10.2016
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2017/2018


Zpráva vyvěšená dne 20.10.2016
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Magisterský studijní program M6805


Zpráva vyvěšená dne 20.10.2016
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Bakalářský studijní program B6804


Podmínky vyvěšené dne 20.4.2016
Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu


Seznam vyvěšený dne 16.3.2016
Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni


Podmínky vyvěšené dne 11.11.2015
Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 do magisterského a bakalářského studijního programu


Podmínky vyvěšené dne 11.11.2015
Informace o přijímacím řízení - doktorský studijní program - pro akademický rok 2016/2017

Akademický senát FPR schválil dne 2. 11. 2015 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu "Teoretické právní vědy", obor "Občanské právo" na Fakultě právnické západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017.


Přehled oborů vyvěšený dne 30.6.2015
Přehled oborů rigorózního řízení na FPR ZČU v Plzni


Patička