Přejít k obsahu

Úřední deska Fakulty právnické ZČU v Plzni

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Doktorský studijní program P6801
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Navazující magisterský studijní program N6807
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Magisterský studijní program M6805
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018 - Bakalářský studijní program B6804
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2018/19
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 25. 9. 2017
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 6. 10. 2017
Složení komise pro státní rigorózní zkoušku 6. 10. 2017
Konečné výsledky voleb do AS FPR které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017
Předběžné výsledky voleb do AS FPR které se konaly ve dnech 14. a 15. března 2017
Kandidátní listina pro volby do AS FPR ZČU konajících se ve dnech 14. - 15. března 2017
Seznam oprávněných voličů k volbám do AS FPR v březnu 2017
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Doktorský studijní program P6801
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Navazující magisterský studijní program N6807
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2017/2018
Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2017/2018
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2017/2018
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Magisterský studijní program M6805
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017 Bakalářský studijní program B6804
Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu
Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 do magisterského a bakalářského studijního programu
Informace o přijímacím řízení - doktorský studijní program - pro akademický rok 2016/2017 Akademický senát FPR schválil dne 2. 11. 2015 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu "Teoretické právní vědy", obor "Občanské právo" na Fakultě právnické západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017.
Přehled oborů rigorózního řízení na FPR ZČU v Plzni

Patička