Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2017

Pokyn děkana FPR č. 5D /2017 o složení komisí pro bakalářskou zkoušku z veřejné správy pro III. ročník oboru Veřejná správa v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 3D /2017 kterým se vyhlašuje týden upřesňujících zápisů na letní semestr akademického roku 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 2D /2017 o složení komise pro bakalářskou zkoušku ze správního práva pro III. ročník oboru Veřejná správa v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 1D /2017 o složení komise pro bakalářskou zkoušku ze sociálního bloku pro III. ročník oboru Veřejná správa v akademickém roce 2016/2017

2016

Vyhláška děkana FPR č. 50D /2016 o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 49D /2016 o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Pokyn děkana FPR č. 47D /2016 Složení komisí pro soubornou zkoušku v akademickém roce 2016/2017
Dodatek č. 1 z 11. ledna 2017
Pokyn děkana FPR č. 46D /2016 Složení komisí pro státní zkoušku - 1. blok v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 45D /2016 Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - 2. blok
na Fakutě právnické ZČU v Plzni v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 44D /2016 o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 16. 1. 2017
Pokyn děkana FPR č. 43D /2016 o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 16. 1. 2017
Pokyn děkana FPR č. 42D /2016 Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - 3. blok v akademickém roce 2016/2017
Dodatek č. 1 z 24. listopadu 2016
Dodatek č. 2 z 4. ledna 2017
Pokyn děkana FPR č. 39D /2016 kterým se stanoví výše prospěchového stipendia za akademický rok 2015/2016
Pokyn děkana FPR č. 38D /2016 kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky ve studiu za akademický rok 2014/2015 a 2015/2016
Pokyn děkana FPR č. 37D /2016 o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 12. 12. 2016
Pokyn děkana FPR č. 36D /2016 o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 12. 12. 2016
Pokyn děkana FPR č. 35D /2016 o imatrikulacích studentů 1. ročníků Fakulty právnické
Pokyn děkana FPR č. 34D /2016 harmonogram termínů bakalářských zkoušek, kontrol a závěru studia v bakalářském studijním programu v zimním semestru akademického roku 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 33D /2016 Harmonogram termínů SSZK a kontrol v magisterském studijním programu v zimním semestru akademického roku 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 32D /2016 Harmonogram termínů souborné zkoušky a kontrol v magisterském studijním programu v zimním semestru akademického roku 2016/2017
Rozhodnutí děkana FPR č. 31D /2016 Poplatky za CŽV "Přípravný kurz k rigorózní práci" v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 30D /2016 Poplatky za rigorózní řízení v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 27D /2016 o zápisu studentů do doktorského studia na akademický rok 2016/2017
Vyhláška děkana FPR č. 26D /2016 o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016 o rigorózním řízení
Pokyn děkana FPR č. 23D /2016 o složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 21D /2016 o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 11. 11. 2016
Dodatek č. 1 z 9. listopadu 2016
Pokyn děkana FPR č. 11D /2016 o zápisech studentů na akademický rok 2016/2017
Dodatek č. 1 z 27. dubna 2016

2015

Pokyn děkana FPR č. 37D /2015 Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) na FPR ZČU Vyhlášení soutěže pro akademický rok 2015/2016
Vyhláška děkana FPR č. 27D /2015 o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015 o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Pokyn děkana FPR č. 41D /2014 kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky v průběhu celého studia
Vyhláška děkana FPR č. 28D /2014 o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014 o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2014 o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 21D /2014 o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014 o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012 o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011 o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička