Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2017

Pokyn děkana FPR č. 9D /2017 o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 3. 4. 2017
Pokyn děkana FPR č. 8D /2017 kterým se stanoví harmonogram termínů souborné zkoušky (ČDDZ, TPDZ A ŘPDZ) a kontrol v magisterském studijním programu v letním semestru akademického roku 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 7D /2017 kterým se stanoví harmonogram termínů závěru studia a kontrol pro bakalářský studijní programu v LS 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 6D /2017 kterým se stanoví harmonogram termínů SSZK a kontrol studia v LS pro magisterský studijní program v roce 2016/2017

2016

Vyhláška děkana FPR č. 50D /2016 o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 49D /2016 o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Rozhodnutí děkana FPR č. 31D /2016 Poplatky za CŽV "Přípravný kurz k rigorózní práci" v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 30D /2016 Poplatky za rigorózní řízení v akademickém roce 2016/2017
Vyhláška děkana FPR č. 26D /2016 o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016 o rigorózním řízení

2015

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2015 o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015 o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Pokyn děkana FPR č. 41D /2014 kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky v průběhu celého studia
Vyhláška děkana FPR č. 28D /2014 o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014 o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2014 o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 21D /2014 o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014 o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012 o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011 o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička