Přejít k obsahu

Sdělení a informace

Sdělení proděkanky pro studium o změně úředních hodin studijního oddělení od 6. 9. 2017 do 15. 9. 2017 04.09.2017
Sdělení proděkanky pro studium o změně úředních hodin studijního oddělení 28. 6. 2017 26.06.2017
Sdělení proděkana pro vědu a výzkum Informace k předběžnému zápisu pro doktorské studium do akademického roku 2017/2018 17.05.2017
Sdělení proděkanky pro studium Informace k předběžnému zápisu pro magisterské a bakalářské studium do akademického roku 2017/2018 17.05.2017
Sdělení proděkanky pro studium Postup při uznávání předmětů z předchozího studia 25.06.2014
Metodika administrace mobilit na FPR ZCU 07.03.2013
Sdělení vedení FPR Dodatečné zařazení studenta na SZZK 02.08.2011
Sdělení proděkana pro strategii a rozvoj průběžné sledování hospodaření 14.06.2011

Patička